Fizik Öğretmen Adaylarının Kuantum Fiziğinin Temeli Sayılan Kavram ve Olayları Değerlendirme Biçimleri

Ahmet İlhan Şen

Öz


Başarılı bir eğitim-öğretim için öncelikle, iyi eğitilmiş, öğretmesi gereken konuları kendisi iyi kavramış eğitim elemaniarına ihtiyaç vardır. Son yıllarda ülkemizde yapılan araştırmalar incelendiğinde, ortaöğretİrnde görev yapan veya kısa bir süre sonra göreve başlayacak öğretmen adaylarının, kuantum fiziğinin temel kavramlarını anlamada karşılaştıkları zorlukları araştıran bir çalışmaya rastlanılmamaktadır.
Bu araştırmada; Hacettepe ve Gazi üniversitelerindeki fizik öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin, modern fiziğin temeli olan kuantum fiziğinde düştükleri kavram yanılgı ve hataları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar; öğretmen adaylarının, eğitimlerinin son aşamasında bile, kuantum fiziğinin "modern", kendine has düşünce tarzı yerine, Newton fiziğinde kullanılan klasik benzetmelere bağlı kaldıklarını göstermektedir. Başka bir deyişle; atomların dünyası olan kuantum fiziği hala alışılagelmiş benzetme ve kavramlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular benzer gruplarla Almanya' da yapılan araştırmalara paralel sonuçlar vermiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Brachner, A. und Fichtner, R. "Quantenmechanik ım Unterricht", Physik und Didaktik, 2: 81-94, (1974).

Brachner, A. und Fichtner, R. "Quantenmechanik ım Unterricht", Physik und Didaktik, 4: 249-275, (1974).

J Fischler, H. "Didaktische Probleme einer "Einführung in die Quantenphysik", Vortrage der Physikertagung der DPG, Bonn, S: 378-383, (1989).

Müller, R. und Wiesner, H. "Ein neuer Unterrichtsvorschlag zur Quantenphysik", Zur Didaktik der Physik und Chemie, Essen, S: 268-270, ( 1998).

Müller, R. und Wiesner, H. "Vorstellungen von Lehramtsstudenten zur Interpretation

der Quantenmechanik- Ergebnisse von Befragungen", Zur Didaktik der Physik und Chemie, Alsbach, S: 382, (1997).

Müller, R. und Wiesner, H. "Vorstellungen von Lehramtsstudenten zu begrifflichen Fragen der Quantenmechanik", Deutsche Physikalische Gesellschaft Fachverband

Didaktik: Didaktik der Physik: Vortrage-Physikertagung, Regensburg, S: 458-463, (1998).

l7J Özmen, A., Tanrıkulu, N.İ., Özdemir, B., Aydemir, İ., Kaya, F., Gürel, İ. ve Dunay, R. "Fizik III", Ankara, Devlet Kitapları, s. 76-77, (1996).

Sen, A.l. "Moderne Physik in den türkisehen Schulen", München, Herbert Utz Verlag, (2000).

Müller, R., Schmincke, B. und Wiesner, H. "Atomphysik und Philosphie, Niels Bohrs Interpretation der Quantenphysik - Ein Thema für die Schule", Physik in der Schule, 34: 165-170, (1996)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ahmet İlhan Şen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.