Bazı Hayvanlarda Adrenal Bezlerin Morfometrik Özellikleri

Atilla Temur, Hüseyin Karadağ

Öz


Bu çalışma koyun, keçi, sığır, kedi, köpek ve tavşanda sağ ve sol adrenal bezlerin türe ve cinsiyete özgü morfometrik özelliklerinin, ağırlıklarının ve vücut ağırlıklarına oranlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, vücut ağırlığı ile bez ağırlığı, vücut ağırlığı ile bez uzunluğu ve bez ağırlığı ile bez uzunluğu arasında her hangi bir ilişkinin olup olmadığı araştırıldı. Araştırmada; bezlerin ölçüm işlemleri yapıldıktan sonra, ağırlıkları alındı. Bezlerin vücut ağırlıklarına oranlarında en büyük değer erkek sığırda en küçük değer erkek keçide elde edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan materyallerden koyun, sığır, keçi ve köpeğin her iki cinsiyetinde, erkek tavşanda ve dişi kedide sol adrenal bezin erkek kedide sağ adrenal bezin daha ağır olduğu saptandı. Dişi tavşanda ise, sağ ve sol adrenal bezlerin birbirlerine eşit ağırlıkta olduğu görüldü.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Artan M.E., “Histoloji Ders Kitabı” İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, No: 3496, İstanbul (1988).

Bilgiç S, Albayrak D, Korkmaz A, Şahin B, Kaplan S, Özgen Ü., “The effective of swimming exercise on adrenal gland weight and the differential count of peripheral blood in albino rats” Tr J Med Sci, 26, 435-437 (1996).

Chester J, Henderson I.W., “General Comparative and Clinical Endocrinology of the Adrenal Cortex”, Academic Press. London, (1980).

Dursun N., “Veteriner Anatomi II”, Medisan Yayın Serisi, No: 12. Ankara, (1994).

Ernest E, Lack D, William D., “Diagnostic problems in surgical pathology of the adrenal glands”, Mdrn Path, 8, 312-332, (1995).

Frandson R.D., “Anatomy and Physiology Farm Animals”, Third Edition. Lea and Febiger, Philadelphia, (1986).

İkiz F, Püsküllü H, Eren Ş., “İstatistiğe Giriş”, 4. Baskı. Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, (1996).

Jamdar M.N, Ema A.N., “Relationship of cortex and medulla in the adrenal glands of the donkey”, Res Vet Sci, 32, 261-264, (1982).

Jean D, Wilson M.D, Daniel W, Foster M.D, “Text Book of Endocrinology”, Seventh Edition. Lea and Febiger, Philadelphia, (1985).

Jungueira LC, Carneiro J, Kelley R.O., “Temel Histoloji”, 7. Baskı. Çeviri. İstanbul Barış Kitap Evi, İstanbul, (1992).

Karadağ, H., “An anatomical study on the arteries to the left adrenal gland of sheepn and goat”, Schw Arch Thlkde, 137, 391-394, (1995).

Mitty, H.A., “Embryology, anatomy and anomalies of the adrenal gland. Semin Roentgenal”, 23, 271-279, (1988).ü

Otlu, A, Ozan E, Keleştimur H., “Akkaraman ırkı erkek kuzuların adrenal korteksi üzerinde histolojik ve biyometrik araştırmalar”, Tr J Anim Sci, 10, 59-65. (1986).

Rubin, RT, Phillips J.J., “Adrenal gland enlargement in major depression”, Arch Gen Psychiatry, 50, 833-835, (1993).

Thawaites, C.J, Edey, T.N., “The adrenal glands of the merinos ewes”, Aust J Vet, 46, 599-603, (1970).

Thorsten, L, Krebs M.D, Brent J, Wagner U, Maj M.C., “The adrenal gland Radiologic-pathologic correlation”, MRI Clin North USA, 5, 127-145, (1997).

Zieger, VG, Breuner H, Kubatsch, B., “Sex dimorphism of adrenal cortex of the Syrian golden hamster following gonadectomy”, Anat Anz, 148, 115-123. (1980).

Bajpaı C, Calus IM, Fairley J.A., “Statical methods for engineers and scientist”, Newyork, Toronto, (1986).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Atilla Temur, Hüseyin Karadağ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.