Otoyol Esnek Üstyapı İnşaatı Kalite Kontrolünde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanabilirliği

Ayse Turabi, Suat Cüre

Öz


Altyapısının başarıyla tamamlandığı kabul edilen bir yol inşaatında, üstyapının da başarılı olması kaliteli malzeme kullanımına, kaliteli karışım üretimine ve yine kaliteli yapım uygulanmasına bağlıdır. Esnek üstyapı tabakalarını oluşturan malzemenin üretimi ve satın alınması ile karışımın plentteki üretim, taşınma, serme ve sıkıştırma aşamalarında ilgili standart ve şartname sınırları içinde kalıp kalmadığı kalite kontrolleri yapılarak anlaşılabilir. İşin öngördüğü standartlara uygun malzemenin seçimi ve sonraki işlemlerde kullanımı için inşaatın her aşamasında malzeme kontrolü yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Standartlara ve şartnamelere uygunluğu ve yeterliliği onaylanmamış malzeme grubu, karışım gibi etkenlerle oluşturulmuş veya kontrolsüz işlem serileriyle inşa edilmiş yol yapısı tam verimli olamamakla beraber, ileri tarihlerde çok sayıda ve pahalı çözümlü sorunlara yol açabilecektir. Bundan dolayı karayolu projesini kaynakları en verimli şekilde kullanarak amaçlanan standartlarda, kaliteli bir yapıya dönüştürebilmek iyi işleyen bir Kalite Yönetim Sistemi ile mümkündür. Bu çalışma kapsamında, bir otoyol şantiyesinde esnek üstyapı kalite kontrolünde Kalite Yönetim Sistemi‘nin uygulanabilirliği ele alınmaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Orhan, F., Bitümlü karışımlar laboratuar çalışmaları, K.G.M Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, (2001).

Özmen, D., “Ülkemizde karayolu yapımında benimsenen kalite anlayışı ve kalite yönetimi sistemlerinin uygulanabilirliği”, 2. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, (1998), 130.

Şale, İ., Adım adım toplam kalite uygulaması, Seçkin Yayınevi, Ankara, (2001).

Uyan, M. ve Karaköse, K., “Yapı denetiminde kalite kontrol laboratuarlarının yeri ve kalite yönetim sistemlerinin kurulması”, T.M.H Dergisi, S.426, Ankara, (2003), 37.

Bağrıaçık, A., Şimşek, M. ve Nacar, S., Belgelerle uygulamalı ISO 9001 ve 9002, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, (1999).

Galipoğulları, N., İnşaat yönetimi 2001, Birsen Yayınevi, İstanbul, (2001).

Kırbaş, H. ve Turgutlu, Ö., “Sıcak karışım asfalt betonu esnek kaplamaların inşasında bilgisayar ortamında kalite kontrol yöntem araştırması”, 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, (2000), 244.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ayse Turabi, Suat Cüre

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.