Genel Kimya Laboratuvarlarında V-Diyagramı Kullanımı ve Uygulamaları

Canan Nakiboğlu, Gürsoy Meriç

Öz


İki kısımdan oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, öğrenciler için kimya laboratuvarlarının derslerdeki teorik bilgi ile laboratuvardaki denemeleri arasında ne derece ilişki sağlayabildikleri, laboratuvar çalışmalarından ne derece yararlanabildikleri ve bu şekilde kimya laboratuvarlarının gerçek bir öğrenme ortamı sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 4 yıllık Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programı 2., 3., ve 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan 113 kişilik örneklem grubuna 10 soruluk bir anket uygulanmıştır. Çalışmanın 2. Bölümünde, Genel Kimya Laboratuvar dersini başarı ile tamamlamış Kimya 2.sınıf öğrencilerinden seçilen 20 kişilik ikinci bir örneklem grubuna V-diyagramı çalışması yaptırılarak, sonuçlar değerlendirilmiştir. Son olarak da, klasik laboratuvar raporlarının hazırlanması yöntemi ile V-diyagramlarının gerçek bir öğrenme ortamı sağlamadaki yeri incelenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çilenti , K., “Fen Eğitimi Teknolojisi”, Ankara. Gül Yayınevi, (1985).

Friedler Y., Tamir P. “In the Student Laboratory and the science

Cirriculum”, Hegarty-Hazel.E.Ed., Routledge: London, (1990).

Nakhleh M. B. Krajcik, J. S.,Journal of Research in Science Teaching, 30, 1147-1168, (1993).

Nakhleh M.B., Journal of Chemical Education, Vol 71, No 3: 201-205, (1994)

.

Gowin D.B-Novak J.D, Learn How To Learn, New York,Cambrige University Press (1984).

Dilger L. G. , The Science Teacher, 51-57, (1992).

Ayrancı, H., 2.Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 281 (1996).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Canan Nakiboğlu, Gürsoy Meriç

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.