Alternatif Bor Bileşikleri

A. Orhan Görgülü, Mustafa Aslan

Öz


Bor bileşikleri içerisinde önemli bir bileşik grubu da borazinlerdir. Borazin, borun azot ile yaptığı ve aralarında konjuge çift bağın bulunduğu halkalı yapıya  sahip bir bileşiktir. Borazinler endüstri bakımından önemli bileşiklerdir. Özellikle seramik, fiber optik ve ateş tuğlası yapımında kullanıldığı gibi bor nitrüre (BN) geçiş maddesi olarak da kullanılmaktadır. Borazin türevleri değişik sıcaklık ve basınç uygulamaları ile polimerleşmektedir. Daha yüksek sıcaklıklarda (1200oC) ise bor nitrüre dönüşmektedir. Bor nitrür ise ticari önemi sahip bir maddedir.

Bölümümüzde gerçekleştirilen bir çalışmada, borazin (B3N3H3), B-trikloroborazin (B3N3H3Cl3) ve N-trimetilborazin [B3N3(CH3)3H3] sentezlendikten sonra, IR ve elementel analiz teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Borazinlerin hava ve neme karşı duyarlı olması, şartların çok elverişli olmaması çalışmaları sınırlayan etkenler olmuştur. Daha ileri düzeydeki araştırmalara devam edilmelidir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Lynch, A.T., Sneddon, L.G., 1989,. J. Am. Chem . Soc., 111, 6201-6209.

Koch, H.J., Roesky, H.W., 1992, Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 31, 598 -599

Niedenzu, K., Dawson, J.W., 1965, Boron-Nitrogen Compounds, Springer-Werlag, Berlin, Chap. III.

Greenwood, N.N., Earnshaw, A., Chemistry of the Elements, 2001, Butterworth Heinemann Publish., Second Edition, Oxford, Chap. 6.

Huheey, J.E., Inorganic Chemistry, Second Edition, Harper and Row Publishers, 1978, New York.

Schaeffer, G.W., Anderson, E.R., 1949, J. Am. Chem. Soc., 71, 2143.

Brown, C.A., Laubengayer, A.W., 1955, J. Am. Chem. Soc., 77, 3699-3700.

Wideman, T., Sneddon, L.G., 1995, Inorg. Chem., 34, 1002-1003.

Nöth, H., Beyer, H., 1960, Chem. Ber., 93, 928.

Görgülü A. O., Arslan, M., Aslan, F., Öztürk A.İ., 1998, 12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne.

Görgülü A. O., Arslan, M., 2003, The synthesis of borazines and derivatives,

F.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3) (Kabul edildi). [12] Özkar, S., Tunalı, N., 1993, Anorganik Kimya, Ankara.

Paciorek, K.J.L., Kratzer, R.H., 1988, Ceram. Eng. Sci. Proc., 9(7-8), 993-1000.

Paine, R.T., Narula, C.K., 1990, Chem. Rev., 90, 73-91.

Hamilton, E.J.M., and et all., 1993, Science, 260, 659-661.

Rice, R.W., 1983, Ceramic Bulletin, 62(8), 889-892.

Narula, C.K. and et all., 1987,J. Am. Chem. Soc., 109, 5556-5557.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 A. Orhan Görgülü, Mustafa Aslan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.