Kolemanitlerdeki Arseniğin Borik Asit ve Boraks Üretimine Etkisi

Ali Osman Aydın, Hüseyin Gülensoy, Asiye Akıcıoğlu, Ahmet Sakarya

Öz


Bu çalışmada, rezerv ve üretim kapasitesi en yüksek olan Kütahya ili Emet – Hisarcık yöresi kolemanit ocaklarından itina ile seçilerek toplanan sarı-turuncu renkli arsenikli kolemanit örnekleri incelendi. Arsenik içeriği % 0,05 olarak bulunan bu cevherden hazırlanan borik asit ve boraks ürünlerine söz konusu arseniğin hangi oranlarda geçtiği araştırıldı. Bu amaçla, sülfürik asit ve nitrik asit kullanılarak borik asit üretimleri yapıldı. Ayrıca, arsenikli kolemanit cevheri sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat karışımı ile reaksiyona sokularak boraks üretildi. Deneysel çalışmalar sonunda elde edilen tüm fazlarda arsenik analizi yapıldı.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydın A. O., Gülensoy H., “Studies On Teruggite Mineral”, Chim. Acta Turc., Vol. 11, No. 3, pp. 385-396, 1983.

Constable F.H., Tuğtepe M., “On The Velocity of Dissolution of Natural Pandermit”, Rev. Fac. Sci. Üniv. İstanbul, Vol. 17, No. 3, pp. 191-194, 1952.

Çakaloz T., “İndirgen Atmosferde Kalsinasyon Metoduyla Kolemanitlerden Arsenik Giderilmesi”, TÜBİTAK, Proje No. MAG-158, Ankara, 1971.

Çakaloz T., “Kolemanit Cevherinden Arsenik Ayrılması Pilot Tesiste Çalışmalar”, TÜBİTAK, Proje No. MAG-1/158, Ankara, 1973.

Doonan D.J.,Lower L.D., “Boron Compounds”, Encyclopedia of Chemical Technologies, Third Ed., Vol. 4, John Wiley and Sons, New York, 1978.

Gedikbey T., Gülensoy H., Civelekoğlu H., “Türkiyedeki Çeşitli Bor Rezervleri ile Bunlardan Özellikle Borik Asit Üretimi Konusundaki Alternatiflerin Değerlendirilmesi”, Kimya ve Sanayi Dergisi, Sayı 113-114, Sayfa 13-25, 1978.

Kayadeniz İ., Gülensoy H., Yusufoğlu İ., “Arsenikli Kolemanit Cevherlerindeki Arseniğin Vakum Kalsinasyon Yöntemi ile Giderilmesi”, TÜBİTAK, Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No. 198, İstanbul, 1979.

Polat M., “Türkiye’ de ve Dünyada Bor ve Bor Teknolojisinin Uygulamalarının Araştırılması”, İzmir, 1987.

Rosenfelder W.J., “The Industrial Uses of Boron Chemicals”, Chemistry and Industry, 413-416, 17 June, 1978.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., “Bor ve Bor Bileşikleri”, Kimya Sektör Araştırması, Yayın No. Kimya 19, Şubat, 1980.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ali Osman Aydın, Hüseyin Gülensoy, Asiye Akıcıoğlu, Ahmet Sakarya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.