Mikrodalga Enerjiyle Kobalt Bor Fosfat Bileşiği ve Boraks Pentahidratın Elde Edilmesi

Halil Güler, Figen Demiral Kurtuluş

Öz


Bu çalışmada, mikrodalga enerji kaynağı kullanılarak, Kobalt-Bor-Fosfatlı bileşiklerin sentezlenmesi ve X-Işınları difraksiyon yöntemi kullanılarak kristal yapının çözümlenmesi hedeflenmiştir. Mikrodalga enerji kaynağı olarak 2.45 GHz ‘lik bir fırın kullanılmıştır. Değişik stokiyometrik oranlarda hazırlanan, (Co(NO3)2.6H2O + H3BO3 + NaH2PO4.2H2O), karışımlar 10-15 dakikalık sürelerde, 750 Watlık 2.45 GHz ’lik mikrodalga enerjiye tabi tutulduğunda, kimyasal tepkimenin gerçekleştiği ve renk değişiminin olduğu gözlemlenmiştir. X-ışınları difraksiyon çekimlerinin sonuçları, oluşan maddenin kristal yapılı olmasından ziyade amorf yapılı olduğunu ispatlamaktadır.

Literatür bilgilerine göre, doğal minerallerin büyük bir kısmı mikrodalga enerjiyle etkileşme göstermemektedir. Boraks mineralinin (Na2B4O7.10H2O) aynı şekilde mikrodalga enerjisine maruz bırakıldığında bir etkileşmenin gerçekleşmediği gözlemlenmiştir. Bunun yanında Boraks mineralinin yedi mol karbonla homojen bir karışımının, mikrodalgayla etkileşme gösterdiğini ve boraks pentahidrat bileşiğine (Na2B4O7.5H2O) dönüştüğünü, X-Işınları difraksiyonu ‘d’ değerlerinin de,  literatür, (JCPDS Kart No: 07-277) sonuçlarıyla uyumlu olması bu dönüşümün varlığını ispatlamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Rao K.J., Vaitdhyanathan, B., Ganguli, M., Ramakrishnan, P.A., Chem. Mater., 11, 882-895, 1999.

Janney, M.A., Kimrey, H.D.,, Ceram. Trans., 2, 919, 1988.

Meek, T.T., Blake, R.D. Petrovic, J.J., Ceram. Eng. Sci. Proc., 8, 861, 1987.

Bykov, Y.V., Eremeev, A.G., Holoptsev, V.V., Odemer, C., Rachkovskii, A.I., Kleissl, H.J.R., Ceram. Trans., 9, 2090, 1997.

Hong, H.Y., Mater. Res. Bull., 11, 173, 1976.

Hangman, L., Kierkegaard, P.Acta Chem. Scand., 22, 1822, 1968.

Baykal, A., Kızılyallı, M., Gözel, G., Kniep, R., Cryst.Res. Tech. 35, 247-254, 2000.

Hauf, C. , Yılmaz, A., Kızılyallı, M., Kniep, R., J. Solid State Chem., 140, 154-156, 1998.

Vaidhyanathan B. ve Rao K. J., J. Solid State Chem., 132, 349-354, 1997.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Halil Güler, Figen Demiral Kurtuluş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.