Akışkan Yatakta Sodyum Perborat Monohidrat Üretimi

H. Jülide Köroğlu, Sıdıka Kocakuşak, Kani Akçay, Raşit Tolun

Öz


Sodyum perborat monohidrat, (NaBO3.H2O veya NaBO2.H2O2) %16 aktif oksijen içeren ve belli bir ergime noktası olmayan bir bileşiktir. Isıtıldığı zaman su ve oksijen çıkararak parçalanmaktadır. Sanayide sodyum perborat monohidrat üretimi; tetrahidratın dehidrasyonu veya monohidrat kristalizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Monohidratın tetrahidrata göre avantajı, yüksek oksijen içeriği ve hızlı çözünürlüğüdür. Ayrıca depolama süresince sodyum perborat monohidrat, tetrahidrata göre daha stabildir.

Bu çalışmada, sodyum perborat tetrahidrat; akışkan yataklı dehidratörde 100-180°C’de yaklaşık yarım saat oyalanma süresinde ve oksijen içeriğine zarar verilmeden dehidrate edilmiştir. Elde edilen monohidrat ürünü; saf, istenilen dökme yoğunluğunda ve aktif oksijen içeriğindedir. Ufalanmaya ve depolanmaya dayanıklıdır ve kolay çözünmektedir. Deneyler ortam havası ve kuru hava ile tekrarlanarak 145-150 °C’de yarım saatte 0.5-0.6 g/cm3 dökme yoğunluğunda ve % 15.6  aktif oksijen içeren sodyum perborat  monohidrat üretilmiş  ve optimum üretim proses parametreleri tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


B. Elvers, S. Hawkins, G. Schulz, “Peroxo Compounds, Inorganic” in Ullmann Encyclopedia of Industrial Chemistry, 19 A, pp. 177-197, 1991.

H. Honig, W. Moser, “Verfahren Zum Entwassern von Natriumperborattetrahyrat”, DP 1 801 470, 1968.

J. V. Brichard, J. C. Colery, “ Verfahren Zur Herstellung von Granulatförmigem Natriumperborat-monohydrat und das Dabei Erhaltane Produkt”, DP 2 650 225, 1976.

J. V. Brichard, J. C. Colery, “ Verfahren Zur Herstellung von Granulatförmigem Natriumperborat-monohydrat und das Dabei Erhaltane Produkt”, DP 2 813 326, 1978.

J. L. Denaeyer, W. Kegelart, “ Verfahren Zur Herstellung von Natriumperborat monohydrat”, DP 1 930 286, 1968.

J. Degusa, J.P. Cuer, “Procede de Fabrication de Perborate de Sodium Monohydrate A Partir De Perborate De Sodium Tetrahyrate”, EP 0 155 894 A1, 1985.

H. Dillenburg, H. Honig, P. Fuchs, “Verfahren Zur Herstellung von Abriebfestem Natriumperboratmonohydrat”, DP 2 258 319, 1972.

A. Schaller, E. Simmersbach, “Verfahren zur Herstellung von Perborate monohydrat”, DP 2 040 507, 1970.

F. B. Bertsch, K. Müller, T. Liesr, “Kontinuierliches Verfahren Zur Herstellung von Natriumperborat-Granulaten, EP 0 328 768 A1, 1988.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 H. Jülide Köroğlu, Sıdıka Kocakuşak, Kani Akçay, Raşit Tolun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.