Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi

Kamil Delikanlı, Adnan Çalık, H. Ali Uzun

Öz


Bu çalışmada, alaşımsız ve düşük karbonlu asil çelik firmasından temin edilen Ç1050 çeliğinin yüzeyine bor emdirilmiş ve malzeme yüzeyinin kimyasal bileşimi değiştirilerek borlama ısıl işlemi yapılmıştır. Bu yöntemin avantajları; diğer yüzey sertleştirme yöntemleriyle elde edilemeyen yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci, düşük sürtünme katsayısı, yüksek korozyon direnci gibi özellikler elde edilebilmektedir.

Borlama ısıl işlem deneyleri, 1200 oC sıcaklık kapasiteli ±5 oC hassasiyetli mikro işlemci kontrollü, elektrik rezistanslı, dijital göstergeli ve 200x250x200 mm kapasiteli kül fırınında yapılmıştır. Hazırlanan dikdörtgen prizma şeklindeki (20x20x30mm) çelik numunelere   % 80 susuz boraks (tinkal) ile %20 ferro silisyum tozunun karışımı bulunan ortamda    950 oC de 3 saat bekletip havada soğutarak borlama işlemi uygulanmıştır. İşlemler, çelik borulardan hazırlanan potalarda yapılmış ve katı borlama yöntemi kullanılmıştır. SEM ve EDS analizleri yapılarak elde edilen borür tabakasının morfolojisi, tabaka kalınlığı ve sertlikleri incelenmiş, deney sonuçları tartışılarak değerlendirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ediz N., Özdağ H., 2001. “Bor Mineralleri ve Ekonomisi” DPÜ, FBE. Dergisi, Kütahya.

Bozkır S.M., 1995. “Bor Ekonomisi” Roskill Information Servis Ltd. 2 Clampham Road London SW9 Oja. England. Sayfa 145

Çalık A., 2002. “Türkiye’nin Bor Madenleri ve Özellikleri” Makine ve Mühendis Dergisi, Sayı 508.

Özsoy, A., 1991. “Çeliğin Borlanmasında Borür Tabakası, Geçiş Zonu ve Anamatriksin Özelliklerinin İyileştirilmesi” Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Özsoy, A., 2001. “Borlama ile İlgili Genel Bir Değerlendirme” Endüstriyel Yüzey Teknolojileri Dergisi, Sayı, 22, s.10-13, İstanbul.

Matuschka, A.G.V. , 1980. “Boronizing” München, Wien: Hanser 100 s.

Taşçı A., 1993. “Borlanmış çeliklerin Aşınma ve Korozyon Dayanımları”, Y.Lisans. Tezi-

İTÜ. İstanbul.

Bozkurt N., 1984. “Bor yayınımıyla çeliklerde yüzey sertleştirme” Doktora tezi İTÜ İstanbul. Mal K.K., Tarkan S.E., 1973. “Diffused Baron Ups Hardness Wear Resistance of Metals”

Materials Engineering 77, pp. 70-71.

Keown S.R., Pickering F.B., 1997. “Some aspects of the occurence of Gooran in Alay sheels “Metal seience 26,7,. H 225-234.

Atik, E., 2001. “Farklı bir yüzey sertleştirme yöntemi: Borlama”, Makina Metal Dergisi, sayı:1.

Çalık A., Özsoy A., 2002. “Termal Çevirimli Borlama İşleminin Ç1010 Çeliğine Etkileri” 11.

Uluslararası Malzeme Sempozyumu, İstanbul.

Sinha, A.K., 1991. “Boriding (Boronizing)” American Society for Metals Handbook, V, 4 Heat Treating, Park Ohio.

Oian L.L., Stone G.A., 1995. “Study of the behavior of borun diffusion in plain corbon steeks Journal of Materials Performance V,4, N,1 Park Ohio.

Jain V., Sandararayan G. 2002. “Influence of the pack thickness of the boranizing mixture on the boriding of steeels” Surface and Coating Technology 149 H. 21-26.

Yıldırım E., Başpınar M.S., Taktak Ş. ve Emrullahoğlu Ö.F., 2000. “Termokimyasal yöntem ile A1S1 1045 çelik yüzeyinin borlanması” AKÜ.FBE. Dergisi Sayı 2(1) Sayf. 21-28.

Bozkurt, N., Geçkinli, E., Geçkinli, M., 1983. “Aturadiagraphic Study on Boronized Steel” Materials Science and Engineering , V, 57, pp, 181-186.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Kamil Delikanlı, Adnan Çalık, H. Ali Uzun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.