Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapılanma (Constructıvıst) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi

Canan Nakiboğlu, Berna Bülbül

Öz


Bu çalışmada Çekirdek Kimyası ünitesi, deneme grubu olarak seçilen bir lise 3. sınıftaki 24 öğrenciye zihinde yapılanma kuramıyla anlatılmıştır. Kontrol grubu olarak alınan aynı lisedeki diğer bir lise 3 sınıfındaki 23 öğrenciye düz anlatım yöntemi ile aynı ünite işlenmiştir. Her iki gruba uygulanan benzer test ile yapısalcı öğrenme kuramının öğrenci başarısına etkisi değerlendirilmiştir

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özden, Y.,Öğrenme ve Öğretme, Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri, Ankara, 1998.

Turgut, F., İlköğretim Fen Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.

Herron, J.D., The Chemistry Classroom:Formulas for Successful Classroom Teaching, ACS: Washington, D.C., 56, 1996.

Wheatley, G.H., Constructivist perspectives on science and mathematics learning, Science Education, 75, 1,9-21, 1991.

Bodner, G.M., Constructivism: A theory of knowledge, Journal of Chemical Education, 63, 873-878, 1986.

Bodner, G.M., Klobuchar, M., The many Forms of Constructivism, Journal of Chemical Education, basımda, 1999.

Ayas, A., Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 149-155, 1995.

Abraham, M.R., V. M. Williamson, A cross-age study of the understanding of five chemistry concept., Journal of Research and Science Teaching, 31, (2), 147-165, 1994.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Canan Nakiboğlu, Berna Bülbül

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.