Uleksitin (NH4)2SO4 Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimizasyonu

Özkan Küçük, M. Muhtar Kocakerim, Mehmet Çopur, Ahmet Yartaşı

Öz


Bu çalışmada konsantre uleksit’in (NH4)2SO4 çözeltileri içerisinde çözündürülmesinin optimizasyonu incelenmiştir. Denemelerde, reaksiyon sıcaklığı, katı-sıvı oranı, tane boyutu ve reaksiyon süresi parametre olarak seçilmiştir. Konsantre uleksit’in amonyum sülfat çözeltilerinde çözünmesinin optimum olduğu değerler “Taguchi Metodu” kullanılarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Reaksiyon sıcaklığı: 88 oC Katı-Sıvı oranı   : 0,1 g.mL-1 Tane boyutu  : -170 mesh Reaksiyon süresi : 20 dakika

Belirlenen bu optimum şartlarda tahmin edilen çözünme %98,6 ve deneysel olarak bulunan değer %98,36 dır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Imamutdinova, V.M., “Rates of Dissolution Natural Borates in Phosporic Acid Solutions” Zh. Prikl. Khim. 40, 11, 2596-2598, 1967

Tunç, M., Çelik, C., “Uleksitin Sülfürik Asit Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimum Şartlarını Belirlenmesi” , UKMK-3 Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1, 539

Nouruzova, G. Kh., Benkovskii, V.G., “Kinetics of The Deconposition of Natural Borates in Aqueous Solutions of Dicarboxylic and Hydrocarboxylic Acids” Tr. Ins. Khim. Nefti Prir. Solei, Akad. Navk Kaz. SSR, 5, 19-23, 1973

Zdanovskii, A.B., Imamutdinova, V.M., “Relative Solution Velocities of Natural Borates in H2SO4 solutions, at 98oC”, Sb. Statei., 12-17, 1965

Kanonova, G.N., Nozhko, E.S., “Nature of the Sulphuric Acid Dissolution of Magnesium Borates”. Zh. Prikl. Khim. 54, 2, 379-399, 1981

Kocakerim, M.M., Çolak, S., Davies, T.W., Alkan, M., “Dissolution Kinetics of Ulexite in CO2-saturated Water”, Canadian Metall. Quart., 32, 4, 393-396, 1993

Alkan, M., Kocakerim, M.M., Çolak, S., Dissolution Kinetics of Colemanite in Water Saturated by CO2”, J. Chem. Tech. Biotechnol. 35 A, 382-386, 1985

Alkan, M., Kocakerim, M.M., “Dissolution Kinetics of Ulexite in Water Saturated by Sulphurdioxide” J. Chem. Tech. Biotechnol. 40, 215-222, 1987

Kocakerim, M.M., Alkan, M., “Dissolution Kinetics of Colemanite in SO2- Saturated Water”, Hydrometallurgy, 19, 385-392, 1988

Küçük, Ö., Kocakerim, M.M., Yartaşı, A., Çopur, M., “Dissolution of Kestelek’s colemanite Containing Clay Minerals in Water Saturated With Sulphur Dioxide”, Ind. Eng. Chem. Res., 2002, 41, 2853-2857.

Demircioğlu, A., Gülensoy, H., “The Yield Studies in the Production of Borax from the Turkish Ulexite Ores”, Chim. Acta. Turc., 5, 1, 83-89, 1977

Yapıcı, S., Kocakerim., Künkül, A., “Optimization of Production of H3BO3 from Ulexite”, Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences, 18, 91-94, 1994

Çopur, M., Çolak, S. and Yapıcı, S., “Solubility of Stibnite in HCl Solutions” Ind. & Eng. Chem. Res., 34, 3995-4002, 1995

Abalı, Y., Çolak, S. and Yapıcı, S., “The optimisation of the Dissolution of Phosphate rock with Cl2-SO2 gas mixture in aqueous medium”, Hydrometallurgy, 46, 27-35, 1997

Gülensoy, H., Kompleksometrinin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1984

Taguchi, G., System of Experimental Design, Quality Resources: New York, vol.1, 1987

Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons Inc., ABD., 1991


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Özkan Küçük, M. Muhtar Kocakerim, Mehmet Çopur, Ahmet Yartaşı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.