Borik Asitin Katkı Maddesi Olarak Yağlama Yağında Kullanılmasının Araştırılması

Ertuğrul Durak

Öz


Son yıllarda yağlayıcı katkı maddesi olarak kullanılan organik boratlar, büyük ilgi çekmektedir. Bunun nedeni, organik boratlar aşınma direnci, sürtünme azaltma kabiliyetleri, oksidasyonu önleme ve sürtünme yüzeyleri ile uygunluk gibi olumlu özelliklerine sahip olmasındandır. Makine ekipmanlarındaki sürtünme, aşınmayı gibi tribolojik özelikleri iyileştirmek için günümüzde ileri teknolojilerle üretilmiş yağlar kullanılmaktadır. Ayrıca, bu yağlara ilave özellikler kazandırmak ve/veya mevcut özellikleri geliştirmek için de farklı kimyasal ve fiziksel özellikteki katkı maddeleri yağlara ilave edilmektedir. Sunulan çalışmada, oda sıcaklığında sabit yüklü radyal kaymalı yataklarda meydana gelen sürtünme katsayısına hacimce % 2 konsantrasyon oranında borik asit (H3BO3) ilaveli yağ karşımın etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Baz yağa borik asit (H3BO3) ilave edilerek elde edilen yağ karışımı ile üç farklı yük büyüklüğünde ve beş farklı mil hızında, radyal kaymalı yatakta meydana gelen sürtünme katsayısının değişimi deneysel olarak incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


I. Minami, “ New Researches in Additives (2): Research and Development Toward Novel Lubricity Additives”, Japanese Journal of Tribology, 40-4, 277-283, 1995.

E. Durak, “ Farklı Yükleme Şekillerinde Yağ ve Yağ Katkı Maddelerinin Yatak Performansına Etkileri”, S.D.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, 1998.

Y. Junbin,“ Antiwear Function and Mechanism of Borate Containing Nitrogen”, Tribology International, 30-6, 387-389, 1997.

A. Erdemir, “ Tribological Properties of Boric Acid and Boric-Acid-Forming Surfaces. Part I: Crystal Chemistry and Mechanism of Self-Lubrication of Boric Acid”, J. of the STLE, Lubrication Engineering, 47-3, 168-173, 1991.

A. Erdemir, G.R. Fenske, R.A. Erck, F.A. Nichols, D.E. Busch, “ Tribological Properties of Boric Acid and Boric-Acid-Forming Surfaces. Part II: Mechanisms of Formation and Self-Lubrication of Boric Acid Films on Boron-and Boric oxide- Containing Surfaces”, J. of the STLE, Lubrication Engineering, 47-3, 179-184, 1991.

A. Erdemir, G.R. Fenske, F.A. Nichols, R.A. Erck, D.E. Busch, “ Self-Lubricating Boric Acid Films for Tribological Applications”, Proceedings of the Japan International Tribology Conference, 1797-1802, Nagoya,1990.

H. Kaleli, E. Durak,“ Effect of Friction, wear, and Layer Protection of Oil Fortifier Added into Crankcase Oils internal Combustion Engine’s Journal Bearings”, 4th International Conference on Tribology, Kayseri, Türkiye, June 12-14 2002.

E. Durak, C. Kurbanoğlu, R.F. Tunay,“Yağ Katkı Maddelerinin Yatakdaki sürtünme Katsayısına Etkilerinin Sıcaklıkla Değişiminin Deneysel İncelenmesi”, TMMOB, Makina Mühendis Dergisi, (İnceleme Aşamasında).

http://www.mta.gov.tr/turmaden/bor.html


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ertuğrul Durak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.