Borlanmış AISI 1020 Çeliğinin Eroziv Aşınma Davranışının İncelenmesi

Kemal Yıldızlı, Durmuş Odabaşı, Fahmi Nair

Öz


Bu çalışmada, borlanmış AISI 1020 çeliğinin eroziv aşınma davranışı incelenmiştir. Farklı sıcaklık ve sürelerde sıvı ortamda borlanan numunelerin aşınma testleri 30 m/s püskürtme hızı ve 900 çarpma açısında 420mm grit partikül püskürtülerek gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, 7 saat 950 0C borlanan numunenin en düşük aşınmayı sergilediği ve borlanan numunelerin işlem görmeyen numuneye göre yaklaşık 9 kat daha fazla direnç gösterdikleri belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Karl-Heins, Zum Garh, Microstructure and Wear of Materials,Tribology Series,Vol:10 Elsevier,1987

. Standart Test Method for Conducting Erosion Tests By Solid Particle Impingement Using Gaz Jets, ASTM Designation: G76-95, Annual Book of ASTM Standarts, 2000

. J.Li and I.M.Hutchings, Resistance of Cast Polyurethane elastomers to Solid Particle Erosion, Wear, 135 pp.293-303, 1990

. D.F.Wang, Ji H. She, Zhi Y. Ma, Effect of Microstructure on Erosive Behaviour of SiC Ceramics Wear, 180, pp.35-41,1995

. Q.Fang, P. Sidky, M.G. Hocking, Erosive Wear Behaviour of Aluminium Based Composites, Materials&Design, Vol:18,Nos.4/6,pp.389-393, 1997

. P.H. Shipway and I.M. Hutchings, The Influence of Particle Properties on The Erosive Wear of Sintered Boron Carbide, Wear, 149,pp.85-98, 1991

. Y.I. Oka, M. Matsumura and T. Kawabata, Relationship Between Surface Hardness and Erosion Damage Caused by Solid Particle Impact, Wear,162-164,pp.688-695,1993

. K. Frıedrich, Erosive Wear of Polymer Surface by Steel Ball Blasting, Journal of Materials Science, Vol:21 pp.3317-3332, 1986

. D.Z. Guo, L.J. Wang and J.Z. Li, Erosive Wear of Low Chromium White Cast Iron,

Wear, 161 pp.173-178, 1993

. T.A. Adler, Ö.N. Doğan, Erosive Wear and Impact Damage of Hıgh-Cromium White Cast Irons, Wear, 225-229,pp.174-180, 1999

. F. Nair and M.B. Karamış,An Evaluation of Erosion Behaviour of Boronised Sand Blast Nozzle, Balkantrib 1999

. K.L. Rutherford, R.I. Trezona, A.C. Ramamurthy, I.M. Hutchings, The Abrasive and Erosive Wear of Polymeric Paint Films, Wear, 203-204, pp.325-334, 1997

. M. Y. Gürleyik, Püskürtme Aşındırması, Malzeme ve İmalat Sempozyumu, 2-3 Mart 1987

. M.Y. Gürleyik, Makine Mühendisliğinde Aşınma Olayları, Mühendis ve Makine, Cilt 27 Sayı:323 Aralık 1986

.B.Selçuk, Borlanmış AISI 1020 ve 5115 Çeliklerinin Sürtünme ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, 1994

. A. Taşçı, Borlanmış Çeliklerin Aşınma ve Korozyon Dayanımları, Y.Lisans Tezi,

İstanbul Üniversitesi,1993

. Y. Özmen The Effect of Surface Hardening With Boriding on The Wear Resistance In X210Cr12 Steel, M.Sc.Thesis, 9 Eylül University, 1990

. MKE Normu Özel Nitelikte Çelik Türleri Kataloğu, makine ve kimya endüstrisi kurumu


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Kemal Yıldızlı, Durmuş Odabaşı, Fahmi Nair

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.