Bazı Metal İçeren Boratlı ve Borfosfatlı Bileşiklerin Katı-Hal Yöntemleriyle Sentezlenmesi

Figen Demirel Kurtuluş, Halil Güler

Öz


Bu çalışmada, metal boratlı ve bor fosfat bileşiklerinin mikrodalga enerji yöntemiyle sentezlenmesine çalışılmıştır.

Borca zengin, boratlı ve fosfatlı bileşiklerin sentezlenmesinde son yıllarda katı-hal tekniği olarak, kimyasal tepkimelerin hızlı ve kısa sürede gerçekleşmesi sebebiyle, mikrodalga enerji yönteminin önemi, malzeme bilimleri çalışmalarında, araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Mikrodalga enerji kullanılarak elde edilen bileşikler, 750 wattlık güçte, 2.45 GHz 'lik frekansa sahip elektromanyetik dalgayla gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada, ilk kez mikrodalga enerji yöntemi kullanılarak NaPb4(PO4)3-PbB2O4 bileşikleri ikili faz olarak, Mo0.1B1.8O3 bileşiği ise saf olarak elde edilmiştir. Daha önce literatürde elde edilmiş olan BPO4 bileşiğinin saflığı ve kristallenme oranı arttırılarak sentezlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Taşçıoğlu S., Bor ve Silisyum Kimyası, MÜ. Yayınları 515

Goetzman K., Karlheinz D., Hans-Dieter N., and Ralf G., Patent CA, CO9K015, 1996

Sevov S.C., Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 35(22), 1996, 2630

Gopalokrishnan J., Chem. Mater., 1995, 7, 1265

Rao K.J., Vaidhyanathan B., Ganguli M., and Ramakrishan P.A., Chem. Mater., 1999, 11, 882-885

Baykal A., Kızılyallı M., Toprak M., Kniep R., Turk J. Chem., 2001, 25, 425-432

Mayer I., heber University, Jeruselam, Israel, ICDD Grant-in-Aid

Bauer, Plotscher, Z. Anorg. Allg. Chem., 350, 271, (1967)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Figen Demirel Kurtuluş, Halil Güler

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.