Bor İhtiva Eden Apatit Yapıların Sentezi ve Karekterizasyonu

Abdulhadi Baykal, Meral Kızılyalı

Öz


Bu çalışmada Bor ihtiva eden apatite malzeme (CaxByPzOt), 3 farklı katı hal yöntemi ile sentezlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen 3 ürününde X-ray difraktogramları ve IR spektrumları birbirinin aynıdır. Ancak X-ray difraktogramlarındaki peak intensiteleri farklıdır. Her üç ürününde içerisinde bir Ca3B2O6 vardır. Elde edilen trigonal kristal yapıda, a = 9.455 (6), c = 6.906 (2) Å hücre parametreleri ve P3 uzay grubu ile indekslenmiştir.

Ortopedik çalışmalarda ve dişçilikte biomalzeme olarak kullanılan hidroksiapatitin katı hal reaksiyonları ile sentezi araştırmaları ODTÜ kimya bölümünde 1990 yıllarında başladı (1-3). Daha sonra borofosfat bileşikleri ile ilgili araştırmalarımızda apatit yapısına benzeyen fakat bor ihtiva eden bir ara bileşik bulundu. Bu yapının Calvo ve Ito tarafından verilen yapıya olduça benzemesi nedeniyle boron içeren hidroksi apatit üç farklı katı hal yöntemi ile ara bileşik olarak elde edildi.Kristal yapısı trigonal sistemde indexlendi.Birim hücre boyutları a =  9.455 (6), c = 6.906 (2) Å   ve uzay grubu P3-    ( Z=1) olarak bulundu. Bu parametrelerin Calvo tarafından Sr9.402 Na0.29(PO4)6B0.996 O2 formülü ile verilen ve deviant apatit olarak adlandırılan bileşiğin parametrelerine(a = 9.734, c = 7.279 Å) benzediği gözlendi. Diğer taraftan Ito ve arkadaşlarının B2O3 ü eritiş maddesi olarak kullandıkları, bu metotla( flux metodu) elde edilen hidroksiapatitin birim hücre boyutlarının bu çalışmada elde edilen parametrelerle uygun olduğu gözlendi. FTIR çalışmaları, bileşikte BO3 bağlarının bulunmadığını gösterdi.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Averbuch M.T., & Durif A.P., Topics in Phosphate Chemistry, Word Scientific Publication, London, 1996

Ternane R., Cohen-Adad M.Th., Panzcer G., Goutaudier C., Dujandin C., Boulon G., Kbir-Ariguip N., &Trabelsi-Ayedi M., Solid State Sceinces, 4, 53, 2002

Liang F., Zhou L., & Wang K., Surface & Coatings Technology, 165(2), 133, 2001

Lopatin C.M., Pizziconi V., Alford T.L., & Laursen T., Thin Solid Films, 326, 227, 1998

www.vitaminmd.com/calboron.htm

www.nutritionalhealingtechnologies.com/cgi-bin/healnut/mgnc001s.html

Ternane R., Cohen-Adad M.Th., Panzcer G., Kbir-Ariguip N., &Trabelsi-Ayedi M., J.Alloys and Compounds, 333, 62, 2002

Ternane R., Panzcer G., Cohen-Adad M.Th., Gautaudier C., Boulon G., Kbir-Ariguip N., &Trabelsi-Ayedi M., Optical Materials, 16, 291, 2001

Hadrich A., Lautie A., & Mhiri T., Spectrochimica Acta Part A, 57, 1673, 2001

Baykal A., “

Calvo C., Faggiani R., & Krishnamahari N., Acta Crystallographica, B31, 154, 1998

Ito A., Aoki H., Akao M., Miura N., Otsuka R., Tsutumi S., Nippon Seramikkusu Hyokai Gakujutsu Ronbunkshi, 96(6), 107, 1998

Ito A., Aoki H., Akao M., Miura N., Otsuka R., Tsutumi S., Nippon Seramikkusu Hyokai Gakujutsu Ronbunkshi, 96(3), 305, 1998

Gözel G., “Preparation & Structural Investigation of Alkaline Erath Borophosphates”, Ph.D Thesis, METU, Ankara, 1993

Kniep R., Gözel G., Eisenmann B., Rohr C., Asbrand M., & Kızılyallı M., Angew.Chem.Int.Ed.Engl., 33, 749, 1994


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abdulhadi Baykal, Meral Kızılyalı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.