Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Baraj Atıklarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması

Z.E. Erkan, Ali Akar, M. Savaş

Öz


Eti Bor A.Ş. Emet Bor İşletmesi tarafından üretilen tüvenan kolemanit cevherinin tenörü %27-29 B2O3’tür. Tüvenan cevherin zenginleştirilmesi amacı ile 1972 yılında kurulan konsantratör tesisinde, %38-45 B2O3 tenörlü satılık konsantreler üretilirken, tesisin teknolojisi gereği -3mm malzeme atık barajına gönderilmektedir. Yeni baraj atığının tenörü ortalama %14-16 B2O3 iken, eski baraj atığının tenörü %17-24 B2O3 arasındadır. Bu durumun ülkemiz açısından bir kayıp olduğu düşünülerek, eski barajdaki atığın yeniden değerlendirilebilirliği araştırılmıştır.  Jig  ve  sallantılı  masa  deneylerinden,  bir  ön  konsantre  niteliğindeki  ürün %22.31 B2O3 tenör ve %42.38 B2O3 verimi ile elde edilmiştir. Denemeler arsenik minerallerinin de flotasyon yönteminde %3.83 As tenör ve %96.35 verim ile kazanılabileceğini göstermiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çakaloz, T., 1971; “Bor Teknolojisinde Gelişmeler”, Türkiye Madencilik ve Teknik II. Kongresi, Maden Mühendisleri Odası Yayını, Ankara.

Ergin, Z., Cöcen, İ. ve Semerkant, O., 1993; “Cevher Zenginleştirme Laboratuvar Ders Notları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 191, İzmir.

Erkan, E., 1999; “ Eti Bor A.Ş.Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey ve Hisarcık Bölgesi Artık Barajlarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması”, Bitirme Projesi, İzmir.

Barkın, R., 1991; “Kolemanit Zenginleştirme Teknolojisi, Bigadiç Kolemanit Cevherinin Kalsinasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması”, Diploma Projesi, İzmir.

Jain, S.K., 1987; “Ore Processing” A.A.Balkema/Rotterdam.

Tosun, S., 1998; “Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Hisarcık Ocağı İşletme Etüdü”, Yıliçi Projesi, İzmir.

Savaş, M., 1994; “Gölet Artıklarının Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi.

Yarar, B., 1973; “Düşük Tenörlü Kolemanit Cevherinin Flotasyon Yolu ile Zenginleştirilmesi” Türkiye Madencilik ve Teknik III. Kongresi, Maden Mühendisleri Odası Yayını, Ankara

Eti Holding A.Ş. Bor Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, sayı 9, Ekim 1993, İzmir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Z.E. Erkan, Ali Akar, M. Savaş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.