Bor Endüstrisi Katı Atıklarından Boraksın Kıtı-Sıvı Özütleme İle Geri Kazanılması

Mine Özdemir, İlker Kıpçak, Neşe (Uygan) Öztürk

Öz


Bor modern teknolojide çok çeşitli ve yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Türkiye sahip olduğu bor mineralleri rezervlerinin büyüklüğü, niteliği ve çeşitliliği açısından dünyada birinci sırada bulunmaktadır. Yıllık 1.72 milyon tonluk boraks üretimi ile ABD’den sonra en büyük bor üreticisi durumundaki ülkemizde, bu büyük miktardaki üretimin getirdiği çevre problemleri de yaşanmaktadır. Bu çalışma, bor üretimi sırasında oluşan katı atıkların neden olduğu çevre problemlerine çözüm oluşturması amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada Etibank Kırka Boraks Tesisi katı atıklarından boraksın geri kazanılması için su ile katı- sıvı özütleme yapılmıştır. Deney tasarımı ile katı-sıvı özütlemeye katı/sıvı oranı, reaksiyon süresi ve reaksiyon sıcaklığı parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Sonuçta katı/sıvı oranı, reaksiyon süresi ve reaksiyon sıcaklığının katı/sıvı özütleme ile boraksın geri kazanılmasında etkili olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Anonim, Bor Mineralleri, Trona, Sodyum Sülfat, Stronsiyum Mineralleri, Tuz, DPT: 2414, 1995.

Anonim, Bor Bileşikleri, DPT: 2427, 1996.

Boncukçuoğlu, R., Kocakerim, M. ve Alkan, M., Boraks Şlampasının Değerlendirilmesi, Kimya 93, IX. Kimya ve Kimya Müh. Semp., Trabzon, 1993.

Çömlekçi, N., Experimental Design and Analysis, Anadolu University, Eskisehir, 292p., 1988.

Gülensoy, H., Kompleksometrinin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar, İ. Ü. Yay. No: 2352, İstanbul, 1984.

Özdemir, M., Öztürk (Uygan), N., Kıpçak, İ., Bektaş, T. E., Kavak (Bayar), D., Sulardan Adsorpsiyonla Bor Giderimi ve Bor Türevleri Tesisleri Katı Atıklarının Değerlendirilmesi, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2000/6, 58s., 2001.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Mine Özdemir, İlker Kıpçak, Neşe (Uygan) Öztürk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.