Comparison of Friction and Diffusion Welded Joints Made Between The Aluminium And Copper Bars

İrfan Ay, Sare Çelik, İbrahim Çelik

Öz


Copper and aluminium material couples were joined by diffusion and friction welding methods which are able to weld in a solid state without melting. It was investigated the mechanical properties and microstructure of the welded specimens which are joined by both methods. This study shows that the intermetallic phases (Al2Cu, AlCu, Al4Cu9) occurred during the welding processes have very important effect on the mechanical properties. As a result, diffusion welding process takes long time and the outer appearance of welding place is more uniform but the strength of bonding zone is lower than that of pure aluminium. Friction welding process takes shorter time and the outer appearance of welding place has a great amount of weld upset at the side of aluminium but the strength of welded zone is equal and higher than that of pure aluminium.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çelik, İ. “Alüminyum ve bakır çubukların sürtünme kaynağı üzerine bir araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (1997).

Wallach, E.R., and Davies, G.J., "Mechanical Properties of Aluminium-Copper Solid-Phase Welds", Metals Technology, 4, 183-190, (1977)

Nielsen, A., and Bay, N., "Friction Welding Copper to Aluminium", Ptoc Int. Conference on Joining of Metals JOM-2, 187-193, (1984).

Kearus, W.H. (Hrsg), "Welding Handbook", American Welding Society, Vol. 3, Miami, (1980).

Dabak, S. “Sürtünme Kaynak Tezgahı İmali, SAE 8620-1040 Malzemelerin Kaynağı ile Mekanik ve Metalografik İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (1995).

Gürleyik, M. “Sürtünme kaynağı ile birleştirilen alüminyum ile bakırın mikroskopik yapısı ve mekanik özellikleri”, Mühendis ve Makina Dergisi, 29, (1988).

Kurban, A., ve Kahraman, N., "Farklı Metallerin Sürtünme Kaynağı ve Kaynak Parametrelerinin Kaynak Üzerine Etkisi", 6. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, (1995).

Kazakov, N.F., Translated from Russian : Kuznetsov, B.V., "Diffusion Bonding of Materials", Pergamon Press, First Ed., (1985).

Çelik, S. “Koruyucu gaz altında saf alüminyum ve bakırın difüzyon kaynağı şartlarının belirlenmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (1996).

Kazakov, N.F., "Diffusion Bonding of Materials", 53, 157-158, (1981).

TS 138 "Metalik Malzemeler için Çekme Deneyleri", TSE, Ankara, (1978).

Van Vlack, L.H., "Materials Science for Engineers", 168-185, (1970).

Schrader, A. (Çev. Anık, S.) “Dağlama Broşürü”, İ.T.Ü., (1968).

Tekin, E. “Demirdışı metaller ve alaşımlarının optik metallografisi”, SEGEM yayınları, No. 101, (1982).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 İrfan Ay, Sare Çelik, İbrahim Çelik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.