Nepeta Cadmea Boiss ile N.Sulfuriflora P.H. Davis Türlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması

Tuncay Değirmenci

Öz


Bu makalede, yakın akraba ve Türkiye için endemik olan iki Nepeta L. türünün (N. cadmea Boiss. ve N. sulfuriflora P.H. Davis) durumları tartışılmıştır. Arazi gözlemleri ve yapılan çalışmalar sonhucunda iki türün statülerinin korunması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hedge, I.C. "Lamiaceae of South-West Asia: diversity, distribution and endemism" Proceeding of the Royal society, 89B, 23-25, Edinburgh (1986).

Shishkin, BK. (ed.), “Flora of The U.S.S.R”, Vol. XX, Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva-Leningrad (1954). Translated from Russian Israel Program for Scientific Translations. Jerussalem (1976).

Tutin, G.T, Heywood, V.H., “Flora of Europe”, Vol. 1-4, Cambridge Univ. Press. (1964- 1982).

Rechinger, K.H.,“Flora Iranica“, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz (1982).

Davis, P.H. (ed), “Flora of Turkey and East Aegean Islands”, Vol.7, Edinb. Un. Press., Edinburgh, (1982)

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds), “Flora of Turkey and East Aegean Islands”, Vol.11, supplement. Edinb., , Univ. Press., Edinburgh, (2000).

Wu-Zheng-yi&Peter H. Raven (eds), “Flora of China”, Vol. 17, Science Press & Missouri Botanical Garden (1994).

Strid, A., Tan, K., “Mountain Flora of Greece”, Vol. 1-2, Edinb.; Univ. Press. (1991).

Feinbrun-Dothan, N., “Flora Paleastina”, Part Three Text. The Israel Acedemy of Science and Humanities. Israel Jerusalem Acedemy Press. (1978).

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı”, Ankara (2000).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Tuncay Değirmenci

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.