Lise 3. Sınıf “Biyoteknoloji Ve Genetik Mühendisliği” Ünitesinin Program Tasarısı

Osman Yıldırım, H. Meltem Kurtuldu, Serap Öz Aydın

Öz


Bu çalışmada, lise 3. Sınıf “Biyoteknoloji Ve Genetik Mühendisliği” ünitesinin program tasarısı Benjamin S. Bloom’un  “Tam Öğrenme Modeli” esas alınarak hazırlanmıştır.

Şubat 1998 tarih ve 2485 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Lise Biyoloji Dersinin  Program Tasarısı, Milli Eğitim Bakanlığının konu ile ilgili çalışmaları ve alanla ilgili diğer kaynaklar gözden geçirilmiştir. Ünitenin alt başlıkları saptanmış ve ünitenin içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda saptanan davranışlar arasında aşamalılık ilişkileri kurulmuştur. Bu sonuçlarla üniteye ait sınama aracı belirtke tablosu oluşturulmuştur. Ünitenin hedef davranışlarını öğrenciye kazandırmaya yönelik planlar ve ünitedeki hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığını saptamaya yönelik izleme testleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu testler ön ve son test olarak lise öğrencilerine uygulanarak değerlendirme yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çilenti, K., Fen Eğitimi Teknolojisi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, ( 1985 )

Temizkan, G., Arda, N., Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, İstanbul Üniversitesi, Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (Biyogem), Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, (1999)

Aksoy, K., Kayrın, L., Atilla, G., Yalın, E., Tuli, A., İnal, T., Tanıda DNA Teknikleri, Yaz okulu IV, Çukurova Tıp Fakültesi Biyokimya ABD., Adana, (2000)

Solak, M., Şengil, A.M., Öztaş, S.,Rekonbinant DNA Teknolojisi, Bilim Teknik Yayınevi, Manisa (1997).

Bahçeci, Z., Moleküler Biyoloji, Gazi üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Öğrenci Kitapevi Yayınları , Kırşehir, (1999)

Hillis, D. M., Moritz, C., Molecular Systematics, Sinauer Associates, İnc.

Publishers,USA (1990)

Bull, T., Alan, Holt, G., Lilly, M., Biyoteknoloji Uluslararası Eğilimler ve Görüşler,

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, (1987)

İnam, A., “Gen Teknolojisiyle Birlikte Yaşamayı Öğrenmek İçin Düşünme Hazırlıkları”, Bilim ve Teknik, 393, (Ağustos 2000)

Akgöl, A., Akademik Alanlara Göre ÖSS ve ÖYS Sınavlarına İlişkin İstatistiklerin Değerlendirilmesi, Nasıl Bir Eğitim Sistemi, BİLSA Yayınları, İzmir, ( 1997)

Bahar, M., “Student’Learnıng Dıffıcultıes In Bıology:Reasons and Solution”, ECER(European Conference on Educational Research), France (2001).

Bahar, M., Johnstone,A.H., Hansell, M.H., “Revisiting learning difficulties in Biology”, Journal of Biological Education, 33-2(1999).

Saylan, N., Eğitimde Program Tasarısı, Temeller-Prensipler-Kriterler, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, İnce Ofset, Balıkesir, ( 1995 )

Bloom, B., S., “Ideas, Problems and Methods of Inquiry”, The Integration of Educational Experiences, in The Fifty-Seventh Yearbook of The National Society for the Study of Education, pt.III, Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, (1958)

Yıldıran, G., Öğrenme Düzeyi ve Ürünleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, (1982)

Senemoğlu, N., Gömleksiz, M., Üstündağ, T., İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı, (Modül 1 Öğrenmenin Oluşumu), Özsen Matbaası Ankara, (1999)

Güner, H., Battal, N., Odabaş, N., Çoker, N., Eğitimde Program Geliştirme Alanında Türkiye’de Yapılmış Araştırmalar ile Yurt Dışında Yapılmış Araştırmalardan Seçilmiş Örnekler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, (1985)

MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Lise Ders Programları, MEB yayınları, Cilt 1, Ankara , (1998).

MEB Tebliğler Dergisi, 2485 sayı, (Şubat 1998)

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 8.08.0.TTK.0.01.04.0165 sayı, Biyoloji Dersi Program Taslağı, (04 Ocak 1996).

MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ortaöğretim Biyoloji (1-2-

Dersi taslak Öğretim Programı, Ankara, (1995).

Öğretmen Eğitimi , Biyoloji Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Deneme Basımı, (1996).

Tekin, H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, (1993)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Osman Yıldırım, H. Meltem Kurtuldu, Serap Öz Aydın

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.