Gönen (Balıkesir) ve Biga (Çanakkale) Çayları’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası.

Nazik Özer Narin, Mustafa Tanatmış

Öz


Gönen (Balıkesir) ve Biga (Çanakkale) Çayları’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunasını tespit etmek amacıyla, Mayıs 1997 ile Ağustos 2001 tarihleri arasında 9 lokaliteden 771 nimf örneği toplanarak incelenmiş ve 9 familyadan 16 cinse bağlı 22 tür (Baetis buceratus, B. rhodani, B. digitatus, B. fuscatus, B. lutheri, B. vernus, Cloeon dipterum, C. smile, Centroptilum luteolum, Procloeon bifidum, Choroterpes picteti, Haprophlebia lauta, Heptagenia longicauda, Ecdyonurus dispar, Electrogena sp., Rhitrogena sp., Siphlonurus aestivalis, Ephemerella ignita, Epheron virgo, Oligoneuriella rhenana, Isonychia ignota, Caenis macrura) tespit edilmiştir. Bu türlerin tamamı Gönen ve Biga çayları için yeni kayıttır.

Çalışmada tespit edilen türler saprobik sisteme göre de değerlendirilmiş ve Biga Çayı’na ait birinci, ikinci ve üçüncü lokalitelerin az kirli (β-mesosaprobik) dördüncü lokalitenin kirli (α- mesosaprobik) su özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Gönen Çayı’na ait lokalitelerden membaya yakın olan beşinci lokalitenin ise temiz (oligosaprobik), altıncı ve yedinci lokalitelerin az kirli (β- mesosaprobik), mansaba yakın olan sekizinci ve dokuzuncu lokalitelerin kirli (α-mesosaprobik) karakterde su özelliğinde olduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Demirsoy, A., “Yaşamın Temel Kuralları. Omurgasızlar/ Böcekler”, Entomoloji, Cilt II, Kısım II, Meteksan A.Ş., 331-337, Ankara, (1990).

Sauter, W., “Ephemeroptera”, Insecta Helvetica Fauna, 9: 1-74, (1992).

Kazancı, N., “Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Artvin, Kars İlleri Ephemeroptera (Insecta) Faunasına İlişkin Ön Çalışma”, Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: V. İmaj Yayınevi, Ankara, 80 sayfa, (2001).

Zelinka, M., “Production of Several Species of Mayfly Larvae”, Limnologica

(Berlin), 15: 21-41, 1984.

Brittain, J.E., “Biology of Mayflies”, Ann. Rev. Entomol., 27: 119-147, (1982).

Harker, J., “Mayflies Naturalist’s Handbook 13”, Richmond Publishing Co. Ltd., (1989).

Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M. ve Oğuzkurt, D., “Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biyotik İndeks Yöntemi”, İmaj Yayıncılık, Ankara, (1997).

Moog, O., Bauerfiend et al., “The Use of Ephemeroptera as Saprobic İndicators in Austria”, Ephemeroptera & Plecoptera: Biology-Ecology-Systematies, MTL Friburg, 254-260, (1997).

Tanatmış, M., “Sakarya Nehir Sistemi Ephemeroptera Limnofaunasının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar”, Türk. Entomol. Derg, 19: 287-298, (1995).

Tanatmış, M., On The Ephemeroptera Fauna (Insecta) of Thrace (Turkey).

Zoology in The Middle East, 15: 95-106, (1997).

Tanatmış, M., “Susurluk (Simav) Çayı ve Manyas Gölü Havzası’nın Ephemeroptera (Insecta) Faunası”, Türk. Entomol. Der., 24: 55-67, (2000).

Tanatmış, M., “The Ephemeroptera Fauna of Ulubat Lake Basin”, Turkish Journal of Zoology, (2001).

Kazancı, N., “Additional Ephemeroptera (Insecta) Records From Turkey and Their Zoogeography”, Prooceeding of theVI th Europea Congress of Entomology, 23-29 August, Ceske Budejovice, Czech Republic, 418-419, (1998).

Kazancı, N., “Türkiye Ephemeroptera (Insecta) Faunası, Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: VI”, 72 sayfa, Ankara (2001).

Malzacher, P., “Die europaischen Aten der Gattung Caenis Stephens (Insecta: Ephemeroptera)”, Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde, Ser. A., 373: 1-48, (1984).

Bauerfeind, E., “Bestimmungschlüssel für die österreichischen Einstagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera)”, Teil 1.- Wasser und Abwasser, 4/94: 1-92, (1994).

Bauerfeind, E., “Bestimmungschlüssel für die österreichischen Einstagsflien (Insecta: Ephemeroptera)”, Teil 2.- Wasser und Abwasser, 4/94: 1-96, (1995).

Elliot, J. M., Humpesch, U. M., and Macan, T. T., “Larvae of The British Ephemeroptera: A Key With Ekologycal Notes”, Freshwater Biologycal Association, 49: 145, London, (1988).

Müller-Liebenau, I., “Revision der europaischen Arten der Gattung Baetis Leach, 1815 (Insecta. Ephemeroptera)”, Gewasser und Abwasser, 48/49: 1-214, (1969).

Grandi, M., “Ephemeroptera”, Fauna D’Italia, Satto gli dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e dell’Unione Zoologica Italiana, 3: 142, Bologna, (1960).

Eaton, A. E., “A Revisional Mongraph of recent Ephemeroptera or Mayflies”, 1883-1888 Trans.linn.Soc., (2) 3 : Zool., 352 p.

Keffermüller, M. ve Sowa, R., “Survey of Central European Species of The Genera Centroptilum Eaton and Pseudocentroptilum Bogoescu (Ephemeroptera, Baetidae)”, Polskie Pismo Entomologiczne, 54: 309-340, (1984).

Haybach, A., “Beitrag zur Larvaltaxonomie der Ecdyonurus venosus-Gruppe in Deutschland”, Lauterbornia, 37: 113-150, (1999).

Zurwerra, A., Tomka, I. And Lampel, G., “Morfological and Enzyme Electrophoretic Studies on the Relationships of the European species (Ephemeroptera, Heptageniidae)”, Systematic Entomology 11, 255-266, (1986).

Landa, V., “(Jepice) Ephemeroptera”, Fauna CSSR, 18: 1-360, (1969).

Sandor, U., “Keressek Ephemeroptera”, Fauna Hungarıae, Akademıaı Kıado, Budapest, (1959).

Belfiore, C., “Efemerotteri (Ephemeroptera)”, Guıde Per Il Rıconoscımento Della Specıe Anımalı Delle Acuque Interne Italıane, Consıglıo Nazıonale Delle Rıcerche, Roma, (1983).

Yurt Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, Cilt 7 1105, İstanbul, (1981).

Meydan Larousse, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Sabah Yayıncılık, Cilt 11, 360,

İstanbul, (1992).

Koch, S., “The Mayflies of the Northen Levant (Insecta:Ephemeroptera)”, Zoology in the Middle East, 2:89-112, (1998).

Kazancı, N., “New Ephemeroptera (Insecta) Records From Turkey”, Aquatic Insects, 6: 253-258, (1984).

Puthz, Y., “Einige Ephemeropteren (Insecta) aus der Türkei”, Gesammelt von W. Wittmer (Basel), Mitt. Schweiz. Ent. Ges 45: 35-36, (1972).

Berker, F., “Keban Barajı ve Keban’a Dökülen Nehirler ile Elazığ Bölgesinin Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunasının (Larvalarının) Saptanması ve Sistematik İnclenmesi”, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6: 124-137, (1981).

Kazancı, N., “New Ephemeroptera Records From Turkey”, Zoology in the Middle East, 1: 141-143, (1986).

Koch, S., “Eintagsfliegen Aus Der Türkei Und Beschreibung Einer Neuen Baetis- Art: B. macrospinosus n. sp. (Insecta: Ephemeroptera: Baetidae)”, Senckenbergiana Biol. 66: 105-110, (1985).

Geldiay, R., “Çubuk Barajı ve Emir Gölü’nün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası (Ayrı Baskı), Osman Yalçın Matbaası, İstanbul, (1949).

Braasch, D., “Eintagsfliegen aus Anatolien und Iran (Insecta, Ephemeroptera, Siphlonuridae)”, Reichenbachia, Museum Dreshen, 8: 75-79, (1981).

Tanatmış, M., “Türkiye Ephemeroptera Türleri ve Yayılışları”, Demirsoy, A., Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası”, Ankara, Meteksan A.Ş, II. Baskı, 739-747, (1999).

Puthz, V., “Ephemeroptera”, Limnofauna Europea (ed. J. Illies), 256-263, Stuttgart, (1978).

Demirsoy, A., “Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası ‘Hayvan Coğrafyası”, Ankara, Meteksan A.Ş, II. Baskı, 965 s., (1999).

Braasch, D., Jacob, U., “Die Verwendung von Ephemeroptera (Insecta) in der DRR als Indikatören für die Wassergüte”, And Nachr. 20, 101-111, (1976).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Nazik Özer Narin, Mustafa Tanatmış

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.