Endemik Nepeta Nuda L Subsp. Lydıae Ph Davıs Alt Türünün Morfoloji Ve Karyolojisinin İncelenmesi

Serap Öz Aydın, Tuncay Dirmenci

Öz


Bu çalışma Nepeta nuda L. subsp. lydiae PH. Davis alt türünün morfolojisi ve kromozom sayısı hakkında sunulan ilk çalışmadır. Bu alt tür, Türkiye’de ve dünyada geniş yayılışa sahip olan Nepeta nuda’nın Türkiye’de endemik olan iki alt türünden biridir. Burada bu alt türün diğer alttürlerden morfolojik olarak farkları ortaya konmuştur. Sitogenetik çalışma ile de Nepeta nuda L. subsp. lydiae PH Davis’nın alt türünün kromozom sayısının 2n=18 olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Shishkin, BK. (ed.) “Flora of The U.S.S.R” Vol. XX, Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva-Leningrad (1954). Translated from Russian Israel Program for Scientific Translations. Jerussalem (1976).

Hedge, I.C. "Lamiaceae of South-West Asia: diversity, distribution and endemism"

Proceeding of the Royal society, 89B, 23-25, (1986).

Hedge, I.C. "A global survey of the Lamiaceae" Advencis in Labiatae Science, s: 7-18 (1992).

Hedge, I., Lamond, J. “Flora of Turkey and East Aegean Islands”, Edinburgh, Edinb.

Un. Press., Vol. 7, s.264-288, (1982)

Aytaç, Z., Yıldız, G. “A new record for the Flora of Turkey" Tr. J. of Botany, 20:385- 386 (1996).

Dirmenci, T. “ Türkiye’de Yetişen Nepeta L. Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir (2003)

White, M.J.D. “Animal Cytology and Evolution” 3rd, Ed. Cambridge Un. Press, Cambridge, (1973)

Hillis, D. M., Moritz, C. “Molecular Systematics, Sinauer Associates”, İnc.

Publishers, USA (1990)

Elçi Ş. “Sitogenetikte Gözlemler ve Araştırma Yöntemler” Fırat Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Yayınları, 3, Malatya, (1982)

Quıcke, D., L.J. “Principles and Techniques of Contemporary Taxonomy” Glasgow, Blackıe Academic &Professıonal, (1993)

Pearson, L. C. “The Diversity and Evolution of Plants”, CRS Press, USA, (1995).

Gosden J.R. “Method İn Molecular Biyology”, Vol.29: Chromosome Analysis Protocls, Humana Press İnc., Totowa, NJ (1994)

Levan, A., Fredga, K. And Sandberg, A. “Nomenclature for centromeric position on choromosomes” Hereditas, 52, 201-220 (1965).

Fernandez-Peralta, A.M., Gonzalez-Agiulera, J.J. and Sanudo, A. “Polymorphisms for asymmetric reciprocal translocations in two species of the genus Sideritis L. (Lamiaceae)” Choromosoma, 88: 83-89 (1983).

Fernandez-Peralta, A.M. and Gonzalez-Agiulera, J.J. “Phylogenetic Relationships in the Sideritis leucantha group (Lamiaceae)” Plants Systematics and Evolation, 152, 167-183 (1986).

Wien, J.G. “Differtial Staining of plant Choromosomes After Hydrochloric Acid Treatments (Hy Bands), Österr” Bot. Z. 122, 333-351 (1973)

Wien, J.G. “Heterogenety of Heterocromatin in Plants: Comparison of Hy- and C-Bant in Vicia faba” Plant Syst. Evol.124:139-156 (1975)

Aydoğdu, N. “Akdeniz'de Yetişen Nepeta Türlerinde Morfolojik, Sitolojik, Palinolojik ve SEM İle Tohum Yüzeylerinin İncelenmesi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara (2002).

Darlington, C.D., Wayliw, A.P. ”Chromosome Atlas of Floewering Plants” Ed. 2, London (1955).

Öz, S., “Balıkesir Kazdağ Yöresinde Yetişen Sideritis Türlerinde Kromozom Çalışmaları” Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı (1995)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Serap Öz Aydın, Tuncay Dirmenci

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.