Orta Öğretimde Kimya Müfredat Programlarında Atom Konusunun İncelenmesi

Nilgün Seçken, Fatma İnci Morgil

Öz


Orta öğretim kurumlarında uygulanan, eğitimin niteliğini etkileyen Kimya müfredat programlarında çevremizi oluşturan maddelerin yapılarını, özelliklerini belirleyen “atom” konusu aynı zamanda kimya biliminin temel taşı olan konuların en önemlisidir. Bu konunun nasıl anlatıldığının ve diğer yönden Cumhuriyet sonrası orta öğretimde çeşitli uygulamalar çerçevesinde; atom konusunun geçen süreç içerisinde uygulanan programlarda (“sınıf geçme ve sınav sistemi”nde, 1991-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanan “sınıf geçme sistemleri”nde) işlenirken farklılıklar olup olmadığının araştırılması Kimya Eğitimi’nin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Öğretim sistemleri değişirken kimya programlarının ve içeriklerinin nasıl değiştiğinin kimya programlarının çağın ilerlemesine ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak gelişip gelişmediğinin sistemlerin değişmesi esnasında içeriklerdeki eksik ve eskimiş bilgilerin yeni bilgiler ile zenginleşip zenginleştirilmediğinin saptanması atom konusu temel alınarak tartışılmıştır

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özat, S.Yaşar, Orta Öğretim Kimya Programlarının Değerlendirilmesi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi Ankara (1997)

Seçken, N.,Yılmaz, A., Morgil, İ., Çeşitli Kimya Müfredat Programlarında Kimyasal Madde Kavramının İşlenmesi, Tebliğ Van (1997).

M.E.B. Tebliğler Dergisi; Cilt 20, Sayı 976, 7 Ekim 1957, Sayfa 147.

Aleaddinoğlu, G., Özbakan, M., Özkan, İ., Özkar, S., Sharif, A., Ders Geçme ve Kredi Uygulamasına Göre Fen Bilimleri I, MEB. Devlet Kitapları, M.E. Basım Evi İstanbul (1994).

Dinçer, A. Liseler İçin Ders Geçme ve Kredili Sisteme Göre Kimya I, A.B.C. Test Üretim Merkezi ve Yayıncılık. (1992)

Baç, N. ve Baç,M. Kimya Lise I, Remzi Kitapevi, İstanbul. (1981)

Bayın, Ö. Kimya Lise I Fen Kolu ,İstanbul, (1972)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Nilgün Seçken, Fatma İnci Morgil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.