An Investigation On Fishes Of Saros Bay (Northern Aegean Sea)

Hatice Torc Koç, Zeliha Aka, Dilek Türker Çakır

Öz


This investigation was carried out for determination of fish species living in Saros Bay (Northern Aegean Sea). Morphometric and meristic characters of fishes caught by using trawl and various nets from the bay between the years 1998-1999 were examined and some morphological properties, and local names of 30 determined species were given.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kocataş, A. ve Bilecik, N., “Ege Denizi Canlı Kaynakları”, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, A7, 88 sf, (1992).

Akşiray, F., “Türkiye Deniz Balıkları Tayin Anahtarı”, İstanbul, İ. Ü. Fen Fak. Hidrobiyoloji Araş. Enst. Yayınları, 277 sf, (1954).

Akşiray, F., “Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı”, İstanbul, İ.Ü. Rektörlüğü Yayınları, İstanbul, 810 sf, (1987).

Tortonese, E., “Osteichtyes (Pesci Ossei). Fauna d’Italia”, 10, Bologna, Calderini, 565 pp, (1970).

Geldiay, R., “İzmir Körfezi’nin başlıca balıkları ve muhtemel invasionları”, İzmir, E. Ü. Fen Fak. Monografiler Serisi, 135 sf, (1969).

Geldiay, R., Ecological aspects of grey mullet living along the coast of Turkey. İzmir, E. Ü. Fen Fak.Dergisi, Seri B, C. I. S.2, 155-1731, (1977).

Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nilsen, J., Tortonese, E., “Fishes of the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean”, 1-2-3, Paris, Unesco, 1473 pp. (1984- 1986).

Fischer, W., Bauchot, M.L., and Scheneider, M. (Red)., “Fiches FAO d’identification des especes pour les besoins de la pêche. (Revision 1)”, Mediterranée et mer Noire. Zone de pêche 37.2. Vértebrés, Rome, FAO: 761-1530, (1987).

Mater, S., “İzmir Körfezi ve civarı “Sparidae” populasyonu üzerine biyolojik ve ekolojik araştırmalar”, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ege Üniv. Fen Fak., İzmir (1976).

Mater, S. and Kaya, M., “İzmir Körfezi Gobiidae familyası (Osteichthyes, Perciformes) sistematiği ve morfolojisi üzerine bir araştırma. (Systematics and morphometrics of family Gobiidae (Osteichthyes, Perciformes) of the Gulf of Izmir”, DOGA Tr. J. Biol., 10 (2):184- 192, (1986).

Kaya, M., Mater, S., “Türkiye denizleri için yeni bir kayabalığı cinsi ve üç kayabalığı türü (Pisces: Gobiidae)”, Tr. J. Biol., 11 (3): 122-127, (1987).

Papaconstantinou, C., and Tsimenidis, C., “Some uncommon fishes from the Aegean Sea”, Cybium, 3 e série. 7: 1-14, (1979).

Papaconstantinou, C., “Check list of marine fishes of Greece. in Fauna Graeciae”, 4, Athens, 257 pp., (1988).

Kaya, M., Mater, S., ve Benli, H.A., “Türkiye’nin Ege sahilinde ilk kez rastlanan bir balık türü “Symphodus doderlini Jordan, 1981 (Pisces: Labridae)”, Doğa TU Zool., 13 (2): 84-87, (1989).

Anonymus, Final report of Demersal Fisheries Resource Survey in the Republic of Turkey. Turkish Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Directorate general of Agricultural Production and Development, Submitted by Sanyo-Techno-Marine Inc. and Spondered by Japan International Cooperation Acency (JICA), 254 pp, (1993).

Mater, S. ve Meriç, N., “Türkiye Omurgalılar Tür Listesi (Deniz Balıkları)”, (Kence, A., Bilgin, C., eds), DPT/TBAG-Çev. Sek.3, 129-172, Nurol Matbaacılık A.Ş., 129-172, (1996).

Kara, Ö. F. and Gurbet, R., “Ege Denizi endüstriyel balıkçılığı üzerine bir araştırma” Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 138 sf, (1999).

Benli, H. A., Cihangir, B., Bizsel, K.C., Bilecik, N., Buhan, E., “Ege Denizi’nin demersal balıkçılık kaynakları üzerine bir araştırma”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 90 sf., (2000).

Torcu, H., Aka Z., “A study on the fishes of Edremit Bay (Aegean Sea)”, Turk J Zool, 24: 46-61, (2000).

Eryılmaz, L., “A study on the fishes of Bozcaada Island (North Aegean Sea)”, Turkish J. Marine Sciences, 9 (2): 121-137, (2003).

Bilecenoğlu, M., Taşkavak, E., Mater, S., Kaya, M., “Checklist of marine fishes of Turkey. Zootaxa 113”, pp.194, (2002).

Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M, “Türkiye Deniz Balıkları Atlası”, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 68, Bornova, İzmir, 169 sf, (2002).

Ben-Tuvia, A.,”A taxonomic reappraisal of the Atlanto-Mediterranean soles Solea solea,

S. senegalensis and S. lascaris”, J. Fish Biol. 36 (6): 947-960, (1990).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Hatice Torc Koç, Zeliha Aka, Dilek Türker Çakır

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.