Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri

Gamze Tekin

Öz


Bu çalışmada perlit ve sepiyolit örnekleri Amonyumheptamolibdat (AHM) ile modifiye edilmiş ve elde edilen modifiye örneklerin elektrokinetik özellikleri incelenmiştir. Modifikasyon sırasında katı-modifiyer arasındaki etkileşmeler IR spektrumları alınarak incelenmiştir. Modifiye örneklerin zeta potansiyelleri ölçülerek yüzey yapıları ve özelliklerindeki değişmeler araştırılmıştır.

NaCl çözeltileri içinde perlit örneğinin pH 2-10 aralığında sıfır yük noktasına sahip olmadıkları ve yüzey özelliklerinin negatif olduğu; AHM ile modifiye edilmiş perlit örneğinin zeta potansiyellerinin daha da negatif olduğu sonucuna varılmıştır. 200 0C’ de kalsine edilen sepiyolit örneğinin NaCl çözeltileri içinde; pHIEP değeri 8,1 iken modifikasyon sonucunda 4 civarına düştüğü gözlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Doğan, M., Sulu ortamda perlit’in yüzey yükünün ve adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2001).

Chestermen, C. W., Industrial minerals and rocks, 4th Ed., AIME and Pet. Eng., New York, p. 927-934 (1975).

Harben, P. W., and Bates, R. L, Metal Bulletin Plc. 184-189, London, (1990).

Doğan, M., Cumaovası perliti’nin bazı fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (1997).

Yılmaz, S., and Yücel, H., Minerals Engineering, 14, No. 11, 1545-1548 (2001).

Erdem, E., Tr. J. Chemistry, 21, 209-214 (1997).

Akın-Öktem, G., Tinçer, T., J. Materials Science, 28, 6313-6317 (1994).

Alkan, M., Doğan, M., Perlite surfaces, in ‘‘Encyclopedia of Surface and Colloid Science’’, Ed. Arthur T. Hubbard, Marcel Dekker, Inc., 3945-3958, New York, (2002).

Sabah, E., Çelik, M. S., Sepiyolit oluşumu, özellikleri, kullanım alanları, İnci Ofset, Afyon. (1998).

Vicente Rodriguez, M. A., Lopez Gonzales, J. D. And Banares Munoz, M. A., Clay Minerals, 29, 361-367 (1994).

Sarıiz, K., Nuhoğlu, İ., Endüstriyel ham madde yatakları ve madenciliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 636, 338-343, Eskişehir, (1992).

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu, Endüstriyel ham maddeler alt komisyonu. Diğer Endüstri Mineralleri Çalışma Grubu Raporu. Cilt 1, 5, (1996).

DPT-VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Endüstri Mineralleri, ÖİK Raporu, (1996).

Nagy, B., Bradley, F. W., Am. Mineral, 40, 885 (1955).

Blanca, C., Jesus, M., Jose-Maria, S., Eduardo, R. H., Applied Clay Science, 18, 245 (2001).

Faramawy, S., El-Fadly, A. M., El-Naggar, A. Y., Youssef, A. M., Surface Coatings Technology, 90, 53-63 (1997).

Kısıelev, A. V. And Yashin, YA. J., Gazo-Adsorbtisionnoya Khromatografiya, Nauka, Moscow, (1967).

Leboda, R., Wiadomości Chemiczne, 30, 677 (1976).

Vrancken, K. C., Voort, P. Van Der., Grobet, P, J., and Vansant, E. F, J. Coll. Interface Sci., 170, 71-77 (1995).

Leboda, R., Mendyk, E., J. Thermal Analys, 25, 449-462 (1982).

Braggs, B., Fornasiero,D., Ralston, J., and Smart, R. S., Clays and Clay Minerals, 42 (2), 123-136 (1994).

Koopal, L. K., Riemsdijk, W. H. V., Roffey, M. G., J. Coll. Interface Sci., 118 (1), 117-135 (1987).

Sprycha, R., J. Coll. Interface Sci., 127(1), 12-25 (1989).

Sprycha, R., J. Coll. Interface Sci., 127(1), 1-10 (1989).

Sprycha, R., J. Coll. Interface Sci., 110(1), 278-281 (1986).

Houchin, M.R., and Warren, L.J., J. Coll. Interface Sci., 100(1), 278-286 (1984).

Alkan, M., Doğan, M., J. Coll. Interface Sci., 207, 90-96, (1998).

Doğan, M., Alkan, M., Chemosphere, 50, 517-528 (2003).

Alkan, M., Doğan, M., J. Coll. Interface Sci, 243, 280-291 (2001).

Doğan, M., Alkan, M., Onganer, Y., Water, Air, Soil Pollution, 120, 229-248 (2000).

Mathialagan, T., and Viraraghavan, T., J. Hazardous Materials B, 94, 291-302 (2002).

Sabah, E., Turan, M., Çelik, M. S., Water Reearch, 36, 3957-3964 (2002).

Ünal, H. İ., Erdoğan, B., Applied Clay Science, 12, 419-429 (1998).

Akyüz, S., Akyüz, T., J. Coll. Interface Sci, 46, 51-55 (2003).

Mohamed,M. M., Colloid and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 108, 39-48 (1996).

Kara, D., Toprakta toplam fosforun tayininde uygun yöntemin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (1996).

Karakaş,R., Modification of Perlite by Na2CO3 for thin layer chromotographic adsorbent. Ph. D. Thesis, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, (1996).

Olejnik,S., Aylmore, L. A. G., Posner, A. M., and Quirk, J. P., J. Phys. Chem., 72, 241 (1968).

Gülgönül, İ., Bor minerallerinin flotasyonunda şlamın etki mekanizması, M. Sc. Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (1995).

Alkan, M., Doğan, M., ‘‘Encyclopedia of Surface and Colloid Science’’, Ed. Arthur T. Hubbard, Marcel Dekker, Inc., 5014-5026, New York, (2002).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Gamze Tekin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.