Metilen Mavisinin Çözücü Ekstraksiyonu İle Sulu Çözeltilerden Geri Kazanımı

Sema Bağdat Yaşar, Mustafa Özcan

Öz


Metilen mavisi (C16H18ClN3S.3H2O) (3,7-bis(dimetilamino)-fenazotiyonyum klorür) tekstil sektöründe boyar madde ve redoks indikatörü olarak yaygın bir şekilde kullanıldığından, atık sularda metilen mavisine rastlanmaktadır. Bu çalışmada sulu fazlardan metilen mavisinin uzaklaştırılması amacıyla kloroform, karbontetraklorür, benzen ve toluen gibi organik çözgenler ile çözücü ekstraksiyonu yöntemi kullanılmıştır. Ekstraksiyon verimleri üzerine; başlangıç konsantrasyonu, sıcaklık, pH ve metal tuzu (KCl, NiCl2, MnCl2, FeCl3 ve CrCl3 ) ilavesinin etkileri de incelenmiştir. Ekstraksiyon veriminin başlangıç  konsantrasyonu  arttıkça azaldığı, pH artışı ile arttığı ve metal tuzları ilavesi ile de azaldığı gözlenmiştir. Farklı metal tuzları kullanıldığında ise ekstrasiyon veriminin kullanılan metalin yükseltgenme basamağına bağlı olarak değişim gösterdiği görülmektedir. Ayrıca sıcaklık-ekstraksiyon verimi ilişkisinin ise bir optimum değer verdiği görülmektedir. En yüksek ekstraksiyon verimi kloroform çözücüsü için elde edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Burns, G.P., Lynn, S., Hanson, D.N., “Energy reduction in phenol recovery systems”, Report no: LBL 9176, Lawrence Berkeley Laboratory, (1979).

Treybal, R.E., “Liquid Extraction”, New York, McGraw Hill, p.48, (1963).

Greminger, D.C., Burns, G.P., Lynn, S., Hanson, D.N., King, C.J., “Solvent Extraction of phenols from water”, Ind.Eng.Chem.Process Des.Dev., 21, 51-54, (1982).

Goldberg, M.C., DeLong, L., “Continuous extraction of organic materials from water”, Environmental Science and Technology, 5 (2), 161-162, (1971).

Goldberg, M.C., DeLong, L., Sinclair, M., “Extraction and concentration of organic solutes from water”, Anal.Chem., 45 (1), 89-93, (1973).

Joshi, D.K., Senetar, J.J., King, C.J., “Solvent extraction for removal of polar-organic pollutants from water”, Ind.Eng.Chem.Process Des.Dev., 23, 748-754, (1984).

Kortüm, G., Vogel, W., Andrussow, K., Pure and Appl.Chem., 1(2-3), 190, (1961). [8] Jones, L.A., Prabel, J.B., Glennon, J.J., Copeland, M.F., Kavlock, R.J., “Extraction of phenol and its metabolites from aqueous solution”, J.Agric.Food Chem., 41, 735-741, (1993).

Goldberg, M.C., DeLong, L., “Continuous extraction of organic materials from water”, Environmental Science and Technology, 5, 2, 161-162, (1971).

Brady, B.O., Kao, C.P.C., Dooley, K.M., Knapf, F.C., Gambrell, R.P., “Supercritical Extraction of Toxic Organics from Soils”, Ind.Eng.Chem.Res., 26, 261-268, (1987). [11]Clement, R.E., Viau, A.C., Karasek, F.W., “Comparison of solvent extraction efficiencies for toxic organic compounds on flyash”, Can.J.Chem., 62, 2629-2633, (1984).

Bishop, E., “Indicators”, Pergamon Press, 1972, 503-509.

Cheng, K.L., Ueno, K., Imamura, T., “Handbook of Organic Analytical Reagents”, CRC Pres, (1982), 453-454.

Elderfield, R.C., isimsiz, Heterocyclic compounds, 6, 724-726, (1957).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Sema Bağdat Yaşar, Mustafa Özcan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.