Anahtarlamalı relüktans motor tasarımlarında farklı rotor geometrilerinin motor güç ve tork üretimine etkilerinin incelenmesi

Ahmet Fenercioğlu, İlhan Tarımer

Öz


Bu çalışmada, 6/4 geleneksel bir anahtarlamalı relüktans motorun (ARM) rotor geometrisi değiştirilerek endüktans, üretilen ani ve ortalama tork ile hava aralığı gücü gibi elektrik ve manyetik büyüklükleri analitik metotla elde edilmiş; bulunan sonuçlar sonlu elemanlar yöntemiyle tahmin edilerek karşılaştırılmıştır. Rotorun kutup köşelerinin kesik olduğu, rotorun çarpıtıldığı, kutup yayı genişliğinin statorunkinden büyük ve küçük olduğu, hava aralığının değişken olduğu beş farklı rotor yapısındaki modeller geliştirilerek AR motoru tasarlanmıştır. Bu makale, farklı rotor geometrili olarak tasarlanan bu modellerdeki standart rotor profilinde yapılan basit değişimlerin, endüktans, üretilen ani mil torku, ortalama tork ve hava aralığı gücü ile ilişkisi incelenmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


(1) Gürdal, O. , “Elektrik Makinalarının Tasarımı”, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, 201-240, (2001).

(2) Bal, G. , “Özel Elektrik Makinaları”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 155-175, (2004).

(3) Miller, T. J. E. , “Switched Reluctance Motors and Their Control”, Magna Physics Publishing, Oxford, (1993)

(4) Dursun, M. ,”Anahtarlamalı Relüktans Motorla Su Pompası Tahriki”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 42–68, (2002).

(5) Lu, Y. , “Instantaneous Torque Control of Switched Reluctance Motors”, Yüksek Lisans Tezi, University of Tennessee, Knoxville, 1-65 (2002).

(6) Krishnan, R. “Switched Reluctance Motor Drives”, CRC Press, Florida, 1-169 (2001).

(7) Moallem, M. , Ong, C. M. , Unnewehr, L. E. , “Effect of Rotor Profiles on the Torque of a Switched Reluctance Motor”, IEEE Transactions on Industry Applications, 28(2):364-369 (1992).

(8) Gürdal,O. , Fenercioğlu, A. , “Computer Aided Three Dimensional Magnetostatic Analysis of Helically Structured Switched Reluctance Motor (HS-SRM)”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2006)

(9) Davis, R. M. , “A Comparison Of Switched Reluctance Rotor Structures”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 35(4):524–529 (1988).

(10) Tarımer İ. , “Redüktörsüz Mekanik Sistemler İçin Düşük Devirli Ve Yüksek Torklu Elektrik Motor Tasarımları“, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, (2003).

(11) Gabsi, M. , Camus, F. , Loyau, T. , Barbry, J. L. , “Noise Reduction of Switched Reluctance Machine”, Electric Machines and Drives International Conference IMD’99, Cedex, France, 263-265 (1999).

(12) Rasmussen, P. O. , Blaabjerg, F. , Pedersen, J. K. and Jensen, F. , “Switched Reluctance-Shark Machines - More torque and less acoustic noise”, Industry Applications Conference, Rome, 1. 93–98 (2000).

(13) Lee, J. W. , Kim, H. S. , Kwon, B. , Kim, B. T. , “New Rotor Shape Design for Minimum Torque Ripple of SRM using FEM”, IEEE Transactions on Magnetics, 40(2):754-757 (2004).

(14) Rosu, M. , Shigematsu, K. and Ravenstahl M. , 27. 12. 2006, http://www.machinedesign.com/ASP/viewSelectedArticle.asp?strArticleId=61561& strSite=MDSite&Scree n=CURRENTISSUE&CatID=3 , Ansoft Corp. Pittsburgh, Pa. , USA, (2006).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ahmet Fenercioğlu, İlhan Tarımer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.