Çelik lif katkılı karo mozaik döşeme kaplama plaklarının fiziksel ve mekanik özeliklerinin belirlenmesi

Kürşat Esat Alyamaç, Ragıp İnce

Öz


Bu çalışmada, karışımında çelik lif bulunan, iki tabakalı karo mozaik döşeme kaplama plaklarının mekanik ve fiziksel özellikleri araştırılmıştır. 3 ve 6 cm kalınlığında imal edilen çift tabakalı karoların, alt tabakalarında; % 0, % 0.5, % 1, % 1.5, % 2, % 2.5 hacimsel oranlarında çelik lif kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, hizmet ömrü boyunca birçok defa hesap yüklerinden daha büyük yüklere ve daha olumsuz kullanım şartlarına maruz kalan karoların, dayanım ve dayanıklılık değerlerinin, çelik lif kullanılarak artırılmak istenmesidir. Her gruptan 6 adet olmak üzere toplam 72 adet karo üretilmiştir.  Üretildikten sonra, 28 gün su kürüne  maruz bırakılan  karoların, çalışmanın ilk bölümünde fiziksel kontrolleri yapılmış, çalışmanın ikinci bölümünde ise numunelere çeşitli deneyler uygulanmıştır. Bu deneylerle karoların dayanım ve dayanıklılık özellikleri belirlenmiştir. Kontroller ve deneyler sonucunda, çelik lif kullanımının, karoların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine olumlu etkiler yaptığı belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Otter, D. E., and Naaman, A. E., “Properties of Steel Fibre Reinforced Concrete under Cyclic Loading”, ACI Materials Journal, July-Aug: 254-261, (1988).

Balaguru, P. N., and Shah, S. P., “Fibre- Reinforced Cement Composites”, McGraw-Hill, p: 523-530, (1992).

Ru, M., Changwen, M., Xin, L., and Wei, Sun., “Interaction between Loading, Freze-Thaw Cycles, and Chloride Salt Attack of Concrete with and without Steel Fibre Reinforcement”, Cement and Concrete Research, 32: 1061-1066, (2002).

An, Y., Keru, W., and Xiong, Z., “A Quantitative Study on the Surface Crack Pattern of Concrete with High Conctent of Steel Fibre”, Cement and Concrete Research, 32: 1371-1375, (2002).

Jean-Louis, G., and Sana, U. B., “Corrosion of Steel Fibre Reinforced Concrete from the Cracks”, Cement and Concrete Research, 35: 572-577, (2005).

Türkiye Doğal Taş Grubu Resmi İnternet Sitesi, www.turkishstones.org.

Groth, P., “Fibre Reinforced Concrete”, Doctoral Thesis, Lulea University, Sweden (2000).

Topçu, İ.B., Canbaz, M., “Effects Of Fibers On The Mechanical Properties Of Concrete Containing Fly Ash”, Construction and Building Materials, 21, 1486-1491, (2007).

Topçu, İ. B., “Beton Teknolojisi”, Uğur Ofset, Eskişehir, Türkiye, p: 212, (2006).

Taşdemir, M. A., Şengül,Ö. Şamhal, E. Yerlikaya, M., Endüstriyel Zemin Betonları, TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, 450s, (2006).

Alyamaç, K. E., ve İnce, R., “Karo Mozaik Döşeme Kaplama Plak Üretiminde Atık, Mermer Çamurunun Kullanılabilirliği”, 7. Ulusal Beton Kongresi, TMMOB İMO, İstanbul Şubesi, 437-446, (2007).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS EN 1097-6: “Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini”, Ankara (2002).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 707: “Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi”, Ankara (1980).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 130: “Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot”, Ankara (1978).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS EN 197-1: Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri”, Ankara (2002).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 21: Çimento – Beyaz Portland”, Ankara (1994). [17] Türk Standartları Enstitüsü, “TS 10513: Çelik Teller-Beton Takviyesinde

Kullanılan”, Ankara (1992).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 10514: Beton-Çelik Tel Takviyeli-Çelik Telleri Betona Karıştırma ve Kontrol Kuralları”, Ankara (1992).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 213: Döşeme Kaplama Plakları-Beton”, Ankara (1994).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 213-1 EN 13748-1: Terrazo Karolar: İç Mekanlarda Kullanım İçin”, Ankara (2005).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 213-2 EN 13748-2: Terrazo Karolar: Dış Mekanlarda Kullanım İçin”, Ankara (2005).

Türk Standartları Enstitüsü, “TS 699: Tabii Yapı Taşları – Muayene ve Deney Metotları”, Ankara (1987).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Kürşat Esat Alyamaç, Ragıp İnce

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.