Ayçiçek yağının raf ömrünün uzatılmasında sitrik asit ve fosforik asidin antioksidan etkisi

Şerife Targan, Kadir Arısoy, Yüksel Abalı, Esra Kaya

Öz


Yapılan bu çalışmada ayçiçek yağının raf ömrünün uzatılmasında sitrik asit ve fosforik asidin antioksidan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla peroksit sayısı ve serbest yağ asidi miktarları tayin edilmiştir. Öncelikle yağ numunelerine 1’den 1000 ppm’e kadar bir aralıkta sitrik asit eklenmiş ve 1-11 hafta aralığında peroksit ve serbest yağ asidi değerleri hesaplanmıştır. Sonuç itibariyle yağa eklenmesi gereken optimum sitrik asit sayısının 10-50 ppm aralığında olması gerektiği tespit edilmiştir. Daha sonra aynı işlem fosforik asit için tekrarlanmış ancak elde edilen sonuçlara göre fosforik asidin antioksidan olarak kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Suja, K.P., Abraham, J.T.; Thamizh, S.N.; Jayalekshmy, A.; Arumughan, C., “Antioxidant efficacy of sesame cake extract in vegetable oil protection”. Food Chemistry 84, 393–400,(2004).

Cosgrove, J. P., Church, D. F., & Pryor, W. A. “The kinetics of the autoxidation of polyunsaturated fatty acids”, Lipids, 22, 299–304, (1987).

Pin-Der, Duh., & Gow-Chin, Yen“Antioxidant efficacy of methanolic extracts of peanut hulls in soybean and peanut oils”,.Journal of the American Oil Chemists Society, 74(6), 745–748, (1997).

Labuza, T. P. “Kinetics of lipid oxidation in foods” CRC Critical Review of Food Technology, 2, 355–405(1971).

Shahidi, F. “ Natural antioxidants-chemistry, health effects, and applications”, AOAC Press, (1997).

Ito, N., Hagiwara, A., Shibata, M., Ogiso, T., & Fukushima“ Induction of squamous cell carcinoma in the forestomach of F344 rats treated with butylated hydroxyanisole.” Gann, 73, 332–334, (1982).

Joyeux et al “Method and pharmaceutical compositions containing rossignol derivatives”,US patent,5,753-697,(1998).

Pin-Der, Duh., Wen Jye, Yen., Pin-Chan, Du., & Gow-Chin, Yen , “Antioxidant activity of mung bean hulls”. Journal of the American Oil Chemists Society, 74(9), 1059-1063, (1997).

Tian, L. L., & White, P. J., “Antioxidant activity of oat extractin soybean and cottonseed oils”. Journal of the American Oil Chemists Society, 71(10), 1079–1086, (1994).

Altuğ, T., “Gıda Katkı Maddeleri”, Meta Basımevi, (2000).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Şerife Targan, Kadir Arısoy, Yüksel Abalı, Esra Kaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.