Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların Veriliş Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği)

Abdullah Aydın

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’nin Ortaöğretim 10.sınıf Kimya Dersi Öğretim programında yer alan periyodik sistem ile ilgili ünitedeki öğrenci kazanımlarında belirtilen temel kavramların ne kadar detayda öğretildiği, Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia ve Georgia eyaletlerinin uyguladığı kimya içerik standartları ile karşılaştırılmıştır. Periyodik cetvel ile ilgili kavram ve prensiplerin Amerika’nın Virginia ve Georgia eyaletlerinin kimya içerik standartlarını bir bütün içinde öğretmeye çalıştığı, Türkiye’nin programında ise çok fazla detaya inildiği saptanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


M.E.B., Ortaöğretim 10. sınıf kimya dersi öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, (2008).

Bybee, R.W ve McInerney, J.D., Redesigning the science curriculum: a report on the implications of standarts and benchmarks for science education, BSCS, Colorado Springe, 21-119, (1995).

Rutherford, F.J., Benchmarks for science literacy, Project 2061, Oxford University Pres, New York, 9-320, (1993).

National commitee on science education standards and assessment, national research coucil., National science education standards, (1996). http://book.nap.edu/html/nses/html/index.html (2002, Ağustos).

Commonwealth of Virginia board of education richmond., Science standarts of learning curriculum framework chemistry, http://www.pen.k12.va.us/VDOE/Instruction/Science/ScienceCF-CH.pdf (31.01.2004). [6] Georgia department of education, project and programs., Basic process skills K-12, http://www.glc.k12.ga.us/pand/sciences/in-basic.html(30.01.2004)

Fraenkel, J.R. ve Wallen,N., How to design and evaluate research in education, Boston : Mc Graw-Hill, 79, (1990).

American association for the advancement of science., Atlas of science literacy American association for the advancement of science, Washington. DC, U.S.A, (2001). [9] Humphreys, A., Post, T.& E llis, A., Interdisciplinary methods: a thematic approach, Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company, (1981).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abdullah Aydın

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.