Sanayi Yapıları Tasarım Sorunlarının Konya III. Organize Sanayi Bölgesindeki Üç Yapı Üzerinde İrdelenmesi

Meryem Alagöz, Mehmet Uysal

Öz


Ülke ekonomisinde büyük rol oynayan, istihdam alanı sağlayan sanayi yapılarının önemi şüphesiz tartışılmazdır. Böyle önemli bir iş kolundaki yapılarda tasarım problemlerinden dolayı, üretim, para, işgücü ve zaman kaybı yaşanılması işletmeciler kadar ülke ekonomisine de zarar vermektedir.

İç Anadolu’nun en önemli sanayi kentlerinden Konya’nın örneklem alınacağı bu çalışmada; sanayi yapıları tasarım ilkelerini belirlemek ve bu ilkeler ışığında orta ölçekte üretim yapan örnek üç sanayi yapısının mekânsal analizlerini yaparak, bu sınıftaki sanayi yapılarında üretim aksamasına yol açan ve iş veriminin düşmesine neden olan sorunları tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada öncelikli olarak sanayi, sanayi devrimi - gelişim süreci, Türkiye sanayileşme tarihi, sanayileşmenin ketleşmeye etkisi ve organize sanayi bölgeleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Daha sonra sanayi yapıları tasarım ilkeleri belirtilmiş,  Konya sanayi profili ve Konya Organize Sanayi Bölgeleri anlatılmıştır. Örneklem alan Konya’da, III. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve tasarım kriterleri ile görsel etki açısından mimari niteliği olan, yerleşme ve işleve göre orta ölçekte üretim yapan üç adet sanayi yapısının belirlenen tasarım ilkeleri açısından mekânsal analizleri yapılmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda, karşılaşılan sorunların, tasarım ve kullanım aşamalarında yapılan düzenleme  hatalarından ve  mimar  ile yatırımcı  kuruluş arasındaki iletişim eksikliklerinden kaynaklı olduğu saptanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Tümer, S., Kentsel Alanda İşlevini Yitirmiş Sanayi Tesislerinin Dönüştürülme Sürecine Yönelik Bir Model, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 5-11 s., (2003).

Web iletisi 1: ansiklopedi.turkcebilgi.com/Sanayi_devrimi

Ertin, G., Türkiye’de Sanayi Ders Notları, Anadolu Ün. Fen Bil. Ens.166,170s., (2008).

Dülgeroğlu, E., Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri, 1972 Türkiye Sanayi Kongresi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Makine Mühendisler Odası, 8-10s., (1972).

Afşar, B., Organize Sanayi Bölgeleri ve Konya OSB'leri, KTO Yeni İpekyolu Dergisi, sayı 268, 5s.,(2006).

Web iletisi 2: www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=140&ano=39

Dede, A., Erkek, S., Geçmişten Günümüze Konya Ekonomisi ve Konya Ticaret Odasının Ekonomideki Rolü, KTO Yeni İpekyolu Dergisi, 2,4 s., (2008).

Alagöz, M., Sanayi Yapıları Planlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Konya III. Organize Bölgesinde Üretim Alanında Faaliyet Gösteren Orta Ölçekli Sanayi Yapıları Örneklemeleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 56, 78-83s., (2008).

Taşçı, Y., Konplan 2020 Konya Büyükşehir Çevre Düzeni Revizyon Nazım İmar Planı Sosyo –Ekonomik Araştırma Raporu, Konya Büyükşehir Belediyesi, (1998).

Taşcı, Y., Konya 2020 Nazım Plan Avan Projesi, (1999). [11] KSO, Konya OSB Verileri, (2008).

Web iletisi 3: osbbs.osbuk.org.tr/osb-arama-sonuc-detay.php?veri=55

Tutt, P., Adler, D., New Metric Handbook Planning and Design Data, Hartnollos Ltd. Factories, 8.1 ve 8.4 s., (1997).

Sarı, K., Sanayi Yapılarında Planlama (Tasarım/Yapım/Kullanım) İlkeleri ve Kütahya Bölgesi’nin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Fen Bil. Ens., 20 s., (2007).

Yangın Yönetmeliği, Madde 21, 159, ve 169., T.C. Resmi Gazete sayı 26735 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü,11, 68 ve 70 s., (2007).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Meryem Alagöz, Mehmet Uysal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.