Elektromanyetik ve Hadron Kalorimetrelerinin Farklı Açılardaki Verimleri

Ali Bolat, Şule Çiftçi, Recep Akkaya

Öz


Parçacık fiziğinde CERN’de geliştirilen GEANT4 ve ROOT programları, sırasıyla simülasyon ve analiz için kullanılmaktadır. Geant4 Simülasyon programıyla tasarlanan tipik bir asimetrik detektör iki spektrometre kolundan oluşmaktadır. Hodoskop ve sürüklenme odacıkları her iki kolda bulunurken, elektromanyetik ve hadronik kalorimetreler sadece ikinci spektrometre kolunda bulunmaktadır. Bu çalışmada, oluşan  ve  parçacıkları için manyetik alan tüpünün farklı açılarında kalorimerelerin verimleri değerlendirilmektedir. Kalorimetrelerde ölçülen enerji değerlerine göre analiz yapılmış, ROOT programıyla dağılımlar çizilmiş ve daha sonra fit edilerek her iki kalorimetre için farklı açılarda olay başına düşen ortalama enerji miktarları tespit edilmiştir. Sonuç olarak 450 de düşük verim (%~54) elde edilirken, 900-1200 ve 2700 lik açılarda verim oldukça yüksek (%~97) olmaktadır. Böylelikle, detektörün verimli çalıştığı spektrometre kolunun açı değerleri tespit edilmiş olmaktadır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Çitçi, Ş., MIT Bates Laboratuvarindaki Čerenkov Dedektörünün Esnek e-p Saçılması Deneyinden Elde Edilen ADC Spektrumunun Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1,16-20, (2008).

. Agostinelli, S., Allison, J., Amako, K., Apostolakis, J., et al. 2003. Geant4 - a simulation toolkit, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 506; 250.

. http://www.mpe.mpg.de/gamma/science/lines/workshops/seeon03/kippen_1.pdf, (18.04.2010).

. http://www.spenvis.oma.be/help/background/geant4/geant4.html, (02.08.2011).

. http://www.spenvis.oma.be/help/background/geant4/geant4.html, (01.10.2010).

. http://www.belgeler.com/blg/l82/uzayda-gama-isini-olcumleri-bir-geant-simulasyonu-gamma-ray-measurements-in-space-a-geant-simulation, (11.03.2011).

. Bolat, A., CERN Deneyinin Geant Simülasyon Programında Tasarlanan Dedektörün Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, (2010).

. Geant4 - an Object-Oriented Toolkit for Simulation in HEP/A01/Readme, (13.03.2009).

. Tonguc, B.,The Impact of the BLAST Magnetic Field on the Čerenkov Detectors, High Energy Physics & Applications, The American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 1006, 58-61, (2008).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ali Bolat, Şule Çiftçi, Recep Akkaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.