Traktör emniyet kabini imalatı yapan bir işletmede metot ve zaman etüdü teknikleri ile verimliliğin arttırılması

Ramazan Yaman, Emine Uçmuş, Demet Gönen

Öz


İş etüdü, bilimsel bir sorun çözme tekniği olarak 18.yüzyılın başından günümüze kadar geçen süre içerisinde mal ya da hizmet üreten tüm üretim sistemlerinde kullanılmaktadır. Günümüzde mekanizasyonun artmasıyla düz işçiliğin oranının azalması, çalışma saatlerinin tümünün üretken faaliyetler için kullanılmasında iş etüdü çalışmalarının önemini daha da arttırmaktadır. İşletmeler, hem reel üretime katkı sağlamaları hem de istihdam yaratmaları açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli aktörleridir.

Çalışmada, üretim süreci boyunca tanımlanmış faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde birbirine bağlı olan metot etüdü ve iş ölçümü aşamalarını kapsayan iş etüdü çalışmasının bir işletmede uygulaması yapılmıştır. İşlemlerin metotlarının iyileştirilmesi ve standart zamanlarının belirlenmesiyle ideal süreç modellenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kurt, ,M., Dağdeviren, M., “İş Etüdü”, Ankara, Gazi Kitabevi 1. Baskı (2003) [2] Akal, Z., “İş Etüdü”, Ankara, MPM Yayınları No:29 (1991)

Doğruer, İ.M. “İş Etüdü”, İstanbul, Açılımkitap, 1. Baskı (2008)

Kuruüzüm, O., “Verimliliği Artırmada İş Etüdü Teori ve Uygulamaları”,

İstanbul, İTÜ Matbaası Sayı 1497, (1992)

Bozkurt, R., “Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri”, Ankara, MPM Yayınları No:630 (2001)

Akal, Z., “İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi”, Ankara, MPM Yayınları No:473 (2000)

Turner, W.C, Mize, J.H., Case, K.E., Nazemtz, J.W., “Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş”, İstanbul, Değişim Yayınları 1. Baskı (2006 ) (Çevirenler: Ufuk Kula, Orhan Torkul, Harun Taşkın)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ramazan Yaman, Emine Uçmuş, Demet Gönen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.