Çanakkale Boğazı’nda Karaya Oturmayla Sonuçlanan Gemi Kazaları

Alper Kılıç, Hüseyin Tolga Sanal

Öz


Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda 2000 ile 2011 yılları arasında Türk karasularında meydana gelen 1369 gemi kaynaklı kazanın 117 adedi Çanakkale Boğazı sınırları içerisinde meydana gelmiştir. Bu kazaların 62 adedi karaya oturma kazası olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada Çanakkale Boğazında meydana gelen gemi kaynaklı kazalardan karaya oturma kazaları istatistiksel olarak incelenmektedir. Hata ağacı analizi yapılarak, karaya oturma kazalarına ilişkin etkenler incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. DPT, Denizyolu ulaşımı özel ihtisas komisyonu raporu, TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, (2007).

. Nas, S., İzmir Körfezi deniz ulaştırma emniyeti ve Yenikale Geçidi karaya oturma kazalarının analizi, 13, 1.

. Problem of the regional seas, Proceedings of International, TÜDAV, 89-90, İstanbul, (2001).

. Webster, W. C., Shiphandling simulation: application to waterway design, National Research Council, Committee on Assessment of Shiphandling Simulation, (1992).

. Poyraz Ö. 1998. “Gemi Kazalarından Doğan Krizlerin Kıyısal Yönetimi ve Türk Boğazları”, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

. Koldemir, B. 2004. ‘Kaza Kara Noktaları; İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazaları İçin Bir Uygulama’, Trafik ve Yol Güvenliği II. Uluslararası Kongresi, Gazi Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2004, Ankara

. Tatlisuoglu, M., Çanakkale Boğazı deniz kazaları ve çevreye olan etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul, (2008).

. Seber, V., İs sağlığı ve güvenliğinde risk analizleri nasıl yapılır?, Elektrik Mühendisliği Dergisi, 445, (2012).

. Contini, S. ve Matuzas, V., New methods to determine the importance measures of initiating and enabling events in fault tree analysis, Reliability Engineering and System Safety, 96, 775-784, (2011).

. Mentes, A. ve Helvacioglu, I. H., An application of fuzzy fault tree analysis for spread mooring systems, Ocean Engineering, 38, 285-294, (2011).

. Zegear, D. A., Accident investigation, Safety Manual, (1991).

. Celik, M., Lavasani, S. M. ve Wang, J., A risk-based modelling approach to enhance shipping accident investigation, Safety Science, 48, 18-27, (2010).

. Özçayır, Z. O., Practical implication of port state control: the contractual effect of port state control detentions, E. E. Port State Control, 520-521, (2004).

. Miles, J., & Banyard, P. “Understanding and using statistics in psychology: a practical introduction.” Sage. (2007).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Alper Kılıç, Hüseyin Tolga Sanal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.