Radyatör imalatı tesisi atık yönetim planı: Örnek çalışma

Şeyma Ordu, Tuğba Kaplan

Öz


Bu çalışmada örnek olarak seçilen bir metal tesisinde, 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ait Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan, endüstriyel atık yönetim planı incelenmiştir. Metal tesisi seçmekteki amaç oluşan atıkların çok çeşitli ve fazla olmasıdır.  Çalışma kapsamında tesiste oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların miktarları, hangi bölümlerden kaynaklandığı ve bertaraf yöntemleri belirlenmiştir. Tesiste 2013 yılında oluşan toplam tehlikeli atık miktarı 106370 kg/yıl, tehlikesiz atık miktarı 2102458 kg/yıl’dır, tehlikesiz atıkların büyük bir kısmını metal atıkları oluşturmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Atık Kavramı. http://www.aso.org.tr/kurumsal, (17.04.2014).

Çevre Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 2872, (1983).

Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, T.C. Resmi Gazete, 5491, (2006).

Atık Yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

http://atikyonetimi.cevrevesehircilik.gov.tr, (15.05.2014).

Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ait Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, 26927, (2008).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal, (11.11.2014).

Metal Sektörü, http://www.turkmetal.org.tr, (20.04.2014).

Kaplan,T., Metal endüstrisinde atık yönetimi ve Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması, Yükseklisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, (2014).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Şeyma Ordu, Tuğba Kaplan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.