Tıbbi bir bitki olarak Ecballium elaterium (L.)’un tedavi alanlarının araştırılması

İsmail Bayram Güllü, Necip Öcal

Öz


Türkiye bitki türü ve çeşitliliği açısından Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri içerisinde en zengin ülkelerden biridir. Tıbbi bitkiler hastalıkların önlenmesi ve hastalıkların iyileştirilmesi için tıpta eskiden beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkiler sağlık açısından olumlu etkilerinden dolayı günlük yaşamımızda da yaygın olarak tüketilmektedir. Özellikle, ülkemizde tıbbi bitkiler farklı alanlarda tercih edilmektedir. Bu açıdan birçok bitki, hastalıkları veya semptomları iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tıbbi bitkilerin sağlık yönünü oluşturan temel gösterge onların fenolik madde düzeyleridir. Ecballium elaterium içerisindeki sekonder metabolitlerin keşfedilmesi tıbbi bir bitki olarak değerlendirilmesi bakımından faydalı olacaktır. Bu derleme makale, tıbbi açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz Ecballium elaterium (L.)’dan elde edilen bileşiklerin kullanım alanlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Erdemir, D. A., At Kestanesi ve Prepagel. Doğanın Harika İlacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nobel Kitap Evi İstanbul, 124, (1998).

Tutin, T.G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. and Web, B.A., Flora Europaea, Vol I - V. 1964 -1980, Cambridge University Press. U. K, 171 p.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. and Başer K. H. C. (eds), Flora of Turkey and East Aegean Islands (suplement 2), Vol 11, Edinburgh University Press, Edinburgh, (2000).

Erik, S. and Tarıkahya B., Türkiye Florası Üzerine, Kebikeç, 17, 139-163, (2004).

Bozkurt, Y. ve Göker Y., Orman Ürünlerinden Faydalanma, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No 2840, O.F. Yayın No 297,İstanbul, (1981).

İlisulu, K., İlaç ve Baharat Bitkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1256/360, Ankara, (1992).

Akgül, A., Baharat Bilimi ve Teknolojisi, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 15, Ankara (1993).

Acartürk, R., Şifalı Bitkiler ve Sağlığımız, OVAK Yayını, No:1, Ankara,(1994).

Anşin, R., Okatan, A. ve Özkan, Z.C., Doğu Karadeniz Bölgesinin Önemli Yan Ürün Veren Odunsu ve Otsu Bitkileri, TOAG Proje No:903, Trabzon, (1994).

Anşin, R., Tohumlu Bitkiler, Gymnospermae (Açık Tohumlular), Cilt:1, 2. baskı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 122/15, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon, (1994).

Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler-III, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayını No; 509, Bornova- İzmir, (1994).

Küçüker, O., Tıbbi Biyologlar İçin Botanik Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 3833, Fakülte No: 186, İstanbul, (1994).

Zeybek, M. ve Zeybek, U., Farmasötik Botanik, Ege Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi Yayını No:2, 201, İzmir, (1994).

Asımgil, A., Şifalı Bitkiler, Timaş Yayınları 176, İstanbul, (1996).

Baytop, T., Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, No 578, Ankara, (1997).

Chiej, R., The Macdonald Encylopedia of Medicinal Plants, Mcdonald&Co. Ltd. Shoe Lne London EC 4P 4 AB, 66-73, (1988).

Baytop, T., Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı, İstanbul, (1999).

Turan, F.A., Türkiye’de Halk İlacı Araştırmaları, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, (2000).

Alpınar, K. ve Saçlı, S., Türkiye’deki Etnobotanik Çalışmalar Hakkında Bir Bibliyografya, XI. BİHAT Bildiriler Kitabı, Ankara, 157-167, (1997).

Kültür, S., Medicinal plants used in Kirklareli Province (Turkey), Journal of Ethnopharmacology; 111, 341-64, (2007).

Eken, C. and Özbek K., Yıldırım C.K., Eray O., Severe uvular edema and nasal mucosal necrosis due to Ecbalium elaterium (squirting cucumber): an allergic reaction or direct toxic effect, Clinical Toxicology (Phila), 46, 257-258, (2008).

Pekdemir, M., Yıldız, M. and Durukan, P., Ecbalium Elaterium’a Bağlı Uvular Ödem Gelişmiş Bir Olgunun Geç Başvurusu, Turkish Journal of Emergency Medicine, 5, 196-198, (2005).

https://myeducationofagardener.files.wordpress.com/2012/11/illustration ecballium-elaterium.jpg

Bianchini, F. and Corletta, F., A., Complete book of health plants, New York, NY: Crescent Books. pp. 68, 195, (1985).

Costich, D. E., Ecballium elaterium: the squirting cucumber of the Mediterranean, Plant Genetic Resources Newsletter, 112, 98e99, (1997).

Attard, E., Squirting cucumber seeds: use of extracts from Ecballium elaterium seeds in health in Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention, eds. V.R. Preedy, R.R. Watson & V.B. Patel, 1st edn, Elsevier Inc., USA, pp. 1400, (2010).

Davis, P. H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Vol. 5, 465-490, Edinburgh. (1975).

Tubives, http://www.tubives.com/index.php?sayfa=1&tax_id=3911 (25.09.2014).

Attard, E. and Brincat, M. P., Cuschieri, A., Immuno modulatory activity of cucurbitacin E isolated from Ecballium elaterium, Fitoterapia, 76, 439–441, (2005).

Razavi, S. M. and Nejad-Ebrahimi, S., Phytochemical analysis andallelopathic activity of essential oils of Ecballium elaterium A. Richard growing in Iran, Natural Product Research, 14, 1-6, (2009).

Sezic, E., Research on the Turkish medicinal plant Ecballium elaterium, Chemistry of Natural Compounds, 33, 541-542, (1997).

Uslu, C., Karasen, M. R., Sahin, F., Taysi, S. and Ackay, F., Effect of aqueous extracts of Ecballium elaterium rich, in the rabbit model of rhino sinusitis, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 70, 515-518, (2006).

Grieve, M. and Oswald, E., Squirting cucumber, melons, water melon, pumpkin and colocynth, Chalfont St Peter, UK: Whin’s Cottage. (1911).

Sommier, S. and Caruana Gatto, A., Flora Melitensis Nova, Florence, Italy: Stabilimento Pellas. p. 155. (1915).

Fluckiger, F. and Hanbury, D., Pharmacographia: A history of the principle drugs of vegetable origin (2nd ed.), London, UK: Macmillan & Co. Ltd. (1879).

Lanfranco, G., Some recent communications on the folk medicine of Malta, L-Imnara, 3, 87, (1980).

Baytop, T., Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi, İstanbul Üniversitesi yayını No. 3255, İstanbul, (1984).

Yeşilada, E., Biodiversity in Turkish Folk Medicine. In “Biodiversity: Biomolecular aspects of biodiversity and innovative utilization, Ed. Bilge Şener. Kluwer Academic/Plenum Publishers, London, p.119-135, (2002).

Yeşilada, E., Tanaka S. and Sezik E., Isolation of an anti-inflammatory principle from the fruit juice of Ecballium elaterium, Journal of Natural Producs, 51, 504-508, (1988).

Dymock, W., Pharmacographia Indica: a history of the principal drugs of vegetable origin, The Institute of Health and Tibbi Research; (1972).

Greige-Gerges,H., Khalil, R.A., Mansour, E.A., Magdalou J., Chahine R. and Ouaini N., Cucurbitacins from Ecballium elaterium juice increase the binding of bilirubin and ibuprofen to albumin in human plasma, Chemico-Biological Interactions, 169, 53-62, (2007).

Adwan, G., Salameh, Y. and Adwan, K., Effect of ethanolic extract of Ecballium elaterium against Staphylococcus aureus and Candida albicans Asian Pacific, Journal of Tropical Biomedicine, 456-460, 2011.

Tunçok, Y. ve Kalyoncu, N.İ., T.C. Sağlık Bakanlığı Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri, Özkan Matbaacılık Ankara, 171, (2008).

Bozkurt, Ş., Bitki ve Tohumların Neden Olduğu Zehirlenmeler, Acilde Klinik Toksikoloji. Ed. Satar S. sf:655, Adana Nobel Kitabevi, (2009).

Blaskovich, M. A., Jiazhi, S., Cantor, A., Turkson, J., Jove, R. and Sebti, S. M., Discovery of JSI-124 (Cucurbitacin I), a selective Janus Kinase/Signal Transducer and activator of Transcription 3 signalling pathway inhibitor with potent antitu- mor activity against human and murine cancer cells in mice, Cancer Research. 63, 1270-1279, (2003).

Tingyan, L., Meixia, Z., Hongliang, Z., Chunyan, S. and Yihui, D., Inhibitory effects of cucurbitacin Bonlaryngeal squamous cell carcinoma, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 265, 1225-1232, (2008).

Cingi, M. İ. Erkuş, S., Cingi, E., Başer, C. H., Keçik, M. C. ve Öner Ü., Kronik Sinüzitlerde Ecballium elaterium' un Etkilerinin Araştırılması, Anadolu Tıp Dergisi, 5, 123-136, (1983).

Jodral, M. M., Martin J. J., Agil, M. A., Moll, C. N. and Cires, P. C., Ecballium elaterium (L.) A. Richard. II. Morphological and phytochemical studies, Boletim Sociedade Broteriana, 63, 213-223, (1990).

Favel, A., Mattras, H., Coletti-Previero, M. A., Zwilling R., Robinson E. A. and Castro B., “Protease inhibitors from Ecballium elaterium seeds” International journal of peptide and protein research, 33, 202–208, (1989).

Sezik, E., Kaya, S. ve Aydan, M., Ecballium elaterium Meyvelerinin Sinüzite Etkisi, Eczacılık Bülteni, 24, 33-36, (1982).

Ekici, M., Satılmış, A., Ay, D. Y., Dülger, B. ve Malyer H., Ecballium elaterium (L.) Meyvelerinin Sinüzite Karşı Kullanımı, Ekoloji Çevre Dergisi, 27, 24-25, (1998).

Mazokopakis, E., Karefilakis, C. M. and Starakis, I. K., The Safety and Efficacy of the Fruit Juice of Ecballium elaterium in the Treatment of Acute Rhinosinusitis, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2, 1273-1274, (2009).

Kloutsos, G., Balatsouras, D. G., Kaberos, A. C, Kandiloros, D., Ferekidis, E. and Economou, C., Upper airway edema resulting from use of Ecballium elaterium, Laryngoscope, 111, 1652-1655, (2001).

Satar, S., Gökel Y., Toprak, N. and Sebe, A., Life-threateing uvular angioedema caused by Ecballium elaterium, European Journal of Emergency Medicine, 8, 337-339, (2001).

Kavalcı, C., Durukan, P., Çevik, Y. and Özer, M., Angioedema Due To Ecballium elaterium, Journal of Academic Emergency Medicine, 3, 139-401, (2007).

Doğan, N. O., Günaydın, P. G., Tekin, M. and Çevik, Y., Afflictive Effect of Squirting Cucumber: Isolated Uvular Oedema due to Complication of a Herbal Medicine, Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 4, 84-86, (2013).

Vlachos, P., Kanitsakis, N. N. and Kokonas, N., Fatal cardiac and renal failure due to Ecbalium elaterium (squirting cucumber), Journal of Clinical Toxicology, 32, 737-738, (1994).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 İsmail Bayram Güllü, Necip Öcal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.