Doğal dolaşimli, dolayli ve farkli tipteki güneş enerjisi sistemlerinin deneysel karşilaştirilmasi

İlhan Ceylan, Mustafa Aktaş, Hikmet Doğan

Öz


Bu  çalışmada, altı farklı güneş enerjili dönüşüm sistemi ısıl verim açısından incelenmiştir.  Bunlardan üçü farklı malzeme ve farklı cidar kalınlığındaki ısı değiştiricilerine sahip düz yüzeyli borulu tip güneş kolektörlü olup, bu sistemlerin deneysel karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca, yine depo ve ısı değiştiricisi yapıları aynı olan prizmatik yüzeyleri farklı olan 3 adet düz yüzeyli güneş kolektörlerinin bulunduğu sistemler de kendi aralarında deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Deneyler sonucunda, konut- larda kullanma sıcak suyu üretmek amacıyla kullanılacak olan en verimli sistemin, yüzeyleri arasındaki 2 mm mesafe olan çelik sac malzemeden yapılmış prizmatik tip kolektörlü güneş enerjisi dönüşüm sistemi olduğu görülmüştür.


Tam Metin:

Başlıksız

Referanslar


Bockris, J., O, M., Veziroğlu, T.N., Smith, D., “Solar Hydrogen Energy”, İletişim Ya- yınları s, 11., (1993).

Rifkin, J., Howrd, T., “ Entropi” , İz Yayıncılık s, 41-47., İstanbul, (1997).

Okuyan, C., Okuyan, M. Akif., “Türkiyenin Güneş Enerjisi Potansiyeli”, Mühendis ve Makine Dergisi, cilt 27, sayı 318, Ankara, Temmuz, (1986).

Doğan, H., Aktaş, M., Menlik T., “Güneş Enerjisi Sistemlerinde Kanatçık Yüzeyinde- ki Sıcaklık Dağılımının Sonlu Farklar Metodu İle Analizi” Karaelmas Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, Cilt:7, Sayı 3, s, 407-414, (2004).

Öz, E., S., Menlik, T., Aktaş, M., “Güneş Enerjisi Sistemlerinde Kanatçık Kullanı- mının Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi”,Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa- kültesi, Politeknik Dergisi, Cilt:7, Sayı 3, s, 217-221, (2004).

Aktaş, M., Ceylan, İ., Doğan, H., “Güneş Enerjili Kurutma Sistemlerinin Fındık Ku- rutulmasına Uygulanabilirliği”, Karaelmas Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, Cilt:7, Sayı 4, s, 557-564, (2004).

Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi, “Sanayide Enerji Yönetimi Esasları”, cilt 4, s, 12- 18., Ankara, (1997).

Uyarel, A., Y., Öz, E., S., “Güneş Enerjisi ve Uygulamaları”, s, 111-113, Ankara, (1987).

Menlik, T., Aktaş, M., Özdemir, M., B., “Türkiye’de Bölgesel Olarak Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistemlerinin Kapasite Hesaplarının Bilgisayar Programı İle Ya- pılması”, Karaelmas Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, Cilt:7, Sayı 2, s, 219-224, (2004).

Shariah, A.,M., Lo, F., The Optimization of Tank Volume to Collector Area Ratio For Thermosyphon Solar Water Heater, Renewable Energy, Volume : 7, 289–300, (1996).

Tırıs, M., Tırıs, Ç., Erdallı, Y., “Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri” Tübitak Mar- mara Araştırma Merkezi Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü, s, 61, Gebze-Kocaeli, (1997).

Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü, Ankara Kalaba İstasyonu 2004 Yılı Nisan Ayı Güneş Işınımı Verileri, (2004).

Arınç, Ümit, D., “Eğik Düzleme Gelen Işınım Hesapları İçin R Dönüşüm Faktörleri- nin Bulunması”, 3. Ulusal Isı Kongresi, s, 69-80, İstanbul, (1981).

Aktaş, M., “Güneş Enerjili Tabii Sirkülasyonlu Endirekt Sıcak Su Hazırlama Sistemlerinde Kanatçık Optimizasyonu”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2003).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 İlhan Ceylan, Mustafa Aktaş, Hikmet Doğan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.