Betonarme Binaların Kritik Deprem Doğrultularının Belirlenmesinde Farklı Plan ve Enkesit Geometrisinin Etkisi

Umut Hasgül, Erdal İrtem

Öz


Bu çalışmada, deprem yüklerinin betonarme binaların plandaki asal eksenlerinin yanısıra ara doğrultulardan da etkimesi hali için, yapısal davranış taleplerinin oluşacak en elverişsiz değerlerini veren kritik deprem doğrultularının belirlenmesinde farklı plan ve enkesit geometrisinin etkinliği doğrusal olmayan teori çerçevesinde araştırılmıştır. Bunun için, herhangi bir yapısal düzensizliği bulunmayan ve ortogonal akslara sahip olan 3 katlı dört betonarme binanın plandaki asal eksenlerinin yanısıra çok sayıda ara deprem doğrultusu için artımsal statik itme (pushover) analizleri yapılarak kapasite eğrileri ayrı ayrı elde edilmiştir. Daha sonra, ilgili deprem doğrultularının her biri için FEMA 440’daki Yerdeğiştirme Katsayıları Yöntemi ile belirlenen performans noktaları esas alınarak, plastik kesitlerdeki (plastik mafsallardaki) plastik dönme taleplerinin ve binaların göreli kat ötelemesi taleplerinin deprem doğrultusu ile değişimi incelenmiş ve bu davranış taleplerinin en elverişsiz değerlerini veren kritik deprem doğrultuları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığı altında, deprem yüklerinin doğrultu etkisi nedeniyle betonarme binaların plastik kesitlerindeki plastik dönme taleplerinin en elverişsiz değerlerini veren kritik deprem doğrultularının belirlenmesinde kolon enkesitinin kare veya dikdörtgen olmasının etkili bir parametre olduğu, en elverişsiz göreli kat ötelemesi taleplerini veren kritik deprem doğrultularının belirlenmesinde ise, plan geometrisinin kare veya dikdörtgen olmasının oldukça etkili olduğu görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. ASCE 41–06, Seismic rehabilitation of existing buildings, American Society of Civil Engineering, Reston, Virginia, (2007).

. DBYBHY, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, TDY 2007, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, (2007).

. IBC, International building code, International Code Council, Birmingham, (2006).

. Eurocode–8, Design of structures for earthquake resistance, Part 1: general rules, seismic actions and rules for buildings, European Committee for Standardization, Brussels, (2003).

. UBC–97, Uniform building code, structural engineering design provisions, v.2, International Conference of Building Officials, Whittier, California, (1997).

. Wilson, E.L., Suharwardy, I. ve Habibullah, A., A clarification of the orthogonal effects in a three–dimensional seismic analysis, Earthquake Spectra, 11, 4, 659-666, (1995).

. Newmark, N.M., Seismic design criteria for structures and facilities: Trans–Alaska pipeline system, Proceedings of the U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Earthquake Engineering Research Institute, 94-103, (1975).

. Rosenblueth, E. ve Contreras, H., Approximate design for multicomponent earthquakes, Journal of the Engineering Mechanics (ASCE), 103, 881-893, (1977).

. Çakıroğlu, A., Earthquake–resistant design according to the most unfavourable seismic direction under combined internal forces, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 15,7, 853-864, (1987).

. Lopez, O.A. ve Torres, R., The critical angle of seismic incidence and the maximum structural response, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 26, 9, 881-894, (1997).

. Menun, C. ve Kiureghian, A.D., A replacement for the 30%, 40%, and SRSS rules for multicomponent seismic analysis, Earthquake Spectra, 14, 1, 153-163 (1998).

. Özmen, G., Ortogonal olmayan yapılarda maksimum donatı oranlarının tayini, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, 16, 1, 3445-3466, (2005).

. ATC 32, Improved seismic design criteria for California bridges: Provisional recommendations, Applied Technology Council, Redwood City, California (1996).

. AASHTO, Recommended LRFD guidelines for the seismic design of highway bridges, American Association of State Highway and Transportation Officials, NCHRP 20–07 Task 193, (2006).

. ATC 40, Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings, Vol. 1, Applied Technology Council, Redwood City, California, (1996).

. FEMA 356, Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., (2000).

. Otani, S., Japanese PRESS design guidelines for reinforced concrete buildings, Research Report No. 10, National Center for Disaster Prevention, Mexico, (1994).

. Hasgül, U., Betonarme Binaların Şekildeğiştirme Esaslı Doğrusal Olmayan Analizinde Deprem Doğrultusu Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2011).

. TS 500, Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2000).

. CSI Perform–3D, Nonlinear analysis and performance assessment for 3D structures, Computers and Structures Inc., Berkeley, California, (2006).

. FEMA 440, Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Umut Hasgül, Erdal İrtem

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.