Oluklu PVC Köpük İçeren Denizel Sandviç Kompozitlerin Darbe Test Performansları

Fatih BALIKOĞLU, T. Kerem DEMİRCİOĞLU, Mustafa YILDIZ, Nurettin ARSLAN

Öz


Bu çalışmada, denizel sandviç kompozitlerin charpy deney test sonuçlarına yer verilmiştir. Ön darbe ve ön darbesiz testler neticesinde sandviç numunelerin absorbe ettikleri enerji miktarları belirlenmiştir. Darbe yükleri numunelerin borda içi (ince) ve borda dışı (kalın) taraflarına uygulanmıştır. Oluklu PVC köpük içeren numuneler, düz PVC içerenlere kıyasla yüksek darbe enerjisi değerlerinde hasara uğramıştır. Ön darbe testleri sonrasında absorbe edilen enerji miktarlarının lineer olarak azaldığı gözlenmiştir. Oluklu PVC içeren sandviç numunelerde reçine sütunlar yapıya destek olarak darbe performanslarının artışını sağlamıştır. Farklı enerji seviyelerinde uygulanan darbe yükleri sonucu oluşan farklı hasar durumları rapor edilmiştir.

 Anahtar kelimeler: Sandviç kompozit, charpy darbe testi, PVC, hasar tipleri

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Vinson JR. , Sandwich structures. Appl Mech Rev ;54 (3), 201–14, (2001).

. Abrate S. , Localized impact on sandwich structures with laminated facings. Appl Mech Rev; 50 (2), 69–82, (1997).

. Abrate S. , Impact on composite structures. Cambridge UK: Cambridge Press, (1998).

. Srivastava V. K. , Impact Behaviour of Sandwich GFRP-Foam-GFRP, Journal of Composite Materials, 2 (4), 63-66, (2012).

. Sevkat E. , Liaw B. , Delale F. , Drop-weight impact response of hybrid composites impacted by impactor of various geometries, Materials & Design, 52, 67-77, (2013).

. Wang J. ; Waas A.M. , Wang H. , Experimental Study on the Low-velocity Impact Behavior of Foam-core Sandwich Panels. 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 1701, (2012).

. Mitrevski T. , Marshall I.H. , Thomson R. , The influence of impactor shape on the damage to composite laminates, Composite Structures, 76 (1–2), 116-122, (2006).

. Anderson T. , Madenci E. , Experimental investigation of low-velocity impact characteristics of sandwich composites, Composite Structures, 50 (3), 239-247, (2000).

. Wu X.Q. , Xia F. , Work on low-velocity impact properties of foam sandwich composites with various face sheets, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 29, (2009).

. Xia F. , Wu X.Q. , Work on Impact Properties of Foam Sandwich Composites with Different Structure, 2010/01/01 , Journal of Sandwich Structures and Materials, Journal of Sandwich Structures and Materials, 12 (1), 47-62, (2010).

. Atas, C. , Potoğlu, U. , The effect of face-sheet thickness on low-velocity impact response of sandwich composites with foam cores, Journal of Sandwich Structures and Materials, 18 (2), 215-228, (2016).

. Gustin J. , Joneson A. , Mahinfalah M. , Stone J. , Low velocity impact of combination Kevlar/carbon fiber sandwich composites, Composite Structures, 69, 4,396-406, (2005).

. JEDARI S.S. , et al., An Investigation on Low Velocity Impact Response of Multilayer Sandwich Composite Structures, The Scientific World Journal, (2013).

. Jiang D. , Shu D. , Local displacement of core in two-layer sandwich composite structures subjected to low velocity impact, Composite Structures, 71, 1, 53-60,(2005).

. Mamalis A.G. , Spentzas K.N. , Pantelelis N.G. , Manolakos D.E. , Ioannidis M.B. , 2008, A new hybrid concept for sandwich structures, Composite Structures, 83, 4, 335-340, (2008).

. Hazizan Md. A. , Cantwell W.J. , The low velocity impact response of foam-based sandwich structures, Composites Part B: Engineering, 33, 3, 193-204, (2002).

. Atas C. , Sevim C. , On the impact response of sandwich composites with cores of balsa wood and PVC foam, Composite Structures, 93, 1, (2010).

. L Torre, J.M Kenny, Impact testing and simulation of composite sandwich structures for civil transportation, Composite Structures, 50, 3, 257-267, (2000).

. Schubel P.M. , Luo J.J. , Daniel I.M. , Low velocity impact behavior of composite sandwich panels, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 36, 10, 1389-1396, (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Fatih Balıkoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.