Transformatör Sisteminde Manyetik Akı Dağılımının İncelenmesi Yöntemiyle Güç Kayıplarının Belirlenmesi

Aykut Ilgaz, Mehmet Bayırlı, Mehmet Aygören

Öz


Transformatör sistemlerinde kullanılan malzemelerin manyetik akı dağılımlarının deneysel incelenmesi, sistemin yapısal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için önemlidir. Bu amaçla, özel olarak geliştirilen deneysel sistemde transformatörün çekirdeğini oluşturan silisyum-demir (SiFe) levhalardaki manyetik akı davranışı dairesel sensörler yardımıyla incelenmiştir. Manyetik akı dağılımı hesaplama yöntemi kullanılarak malzemenin manyetik indüksiyon-manyetik alan (B-H) karakteristiği çıkarılmıştır. B-H karakteristiğinden malzemeden en yüksek verimin alınabileceği optimum manyetik indüksiyon değeri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra boşta çalışma durumunda meydana gelen demir kayıpları Histerisiz ve Fuko kayıpları olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma çerçevesinde transformatörün yapımında kullanılan malzemenin demir kayıplarına etkisi araştırılmıştır. Hesaplanan demir kayıpları, imalat öncesi transformatörde düzeltme yapılmasına imkân sağlayarak maliyetin azalmasına yardımcı olmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Grimmond, W., Moses, A. J. ve Ling, P. C. Y., Geometrical factors affecting magnetic properties of wound toroidal cores, IEEE Trans. on Mag., 25, 3, (1989).

. Fiorillo, F. ve Novikov, A., An improved approach to power losses in magnetic laminations under non-sinusoidal induction waveform, IEEE Trans. on Mag., 26, 5, 2904-910, (1990).

. Kumar, H. and Sharma, S., How to Minimize Iron Losses in Transformer, Int. J. Sci. Research Eng. & Tech., 1, 1, 36-42, (2012).

. Gençoğlu, M., Elektrik Enerjisi İletiminde Kayıpların Azaltılması, Kaynak Elektrik, 128-132, (2004).

. A. Basak, C. Higgs, Flux distribution in three phase transformer cores with various T-joint geometries, IEEE Trans. on Mag., 18, 670-673, (1982).

. Daneshmand, S. V., Heydari, H., Hysteresis Loss Improvement in HTS Transformers Using Hybrid Winding Schemes, IEEE Trans. on App. Superconductivity, 22, (2012).

. Aleem, S., Balci, M. E., Sakar, S., Effective Utilization of Cables and Transformers Using Passive Filters For Non-linear Loads, Int. J. Elec. Power&Energy Systems, 71, 344-350, (2015).

. Orosz, T., Sleisz, A., Tamus, Z. A., Metaheuristic Optimization Preliminary Design Process of Core-Form Autotransformers, IEEE Trans. on Magnetics, 52, (2016).

. Demir A, SST Yöntemi ile Nüve Malzemelerin Manyetik Kayıplarının Ölçülmesi, Yüksek Mühendislik Tezi, (2012).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Aykut Ilgaz, Mehmet Bayırlı, Mehmet Aygören

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.