Tunceli İli Çemişgezek İlçesinin Kent Merkezindeki Tarihi Yapılarındaki Bozunma Analizi

Murat Dal, Ali Duran Öcal

Öz


Tunceli İli Çemişgezek İlçesindeki tarihi yapılarda yaygın olarak kullanılagelmiş doğal taş malzemeler, hava koşullarına bağlı olarak çeşitli derecelerdeki bozunmalar görülmektedir. Doğal ortam koşulları ile insan kaynaklı bozunma öğeleri arasındaki işbirliği taştaki bozunmanın türünü ve gücünü kontrol eder. Doğru bir ayrışma ve hasar bilgisi, ayrışma sürecini anlamaktaki gerekliliğin yanında, etkili koruma ölçülerinin belirlenmesinde de yardımcı olabilir. Ayrışma özelliklerinin ve ayrışma formlarının, anıtın dış kısmının görsel analizi üzerine kurulan fenomenolojik prosedürlere göre incelenmesi olasıdır. Bu çalışmada, Çemişgezek ilçesindeki seçilmiş yapıların durumları incelenerek, ayrışma modelleri ele alınmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Fitzner, B., 2004. Documentation and evaluation of stone damage on monuments. - In Kwiatkowski, D. & Löfvendahl, R. (ed.): Proceedings of the 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Stockholm, ICOMOS, Sweden, Vol. II, 677-690, 27 June - 2 July 2004.

. Kownatzki, R., Verwitterungszustandserfassung von Natursteinbauten unter besonderer Berücksichtigung phänomenologischer Verfahren. Aachener Geowissenschaftliche Beiträge, 22, (1997).

. Öcal, A.D., Dal, M., Doğal Taşlardaki Bozunmalar, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi, İstanbul, (2012).

. Güner B., Çitçi D., Çemişgezek Kasabasının Kuruluşu Gelişmesi ve Fonksiyonları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, 1(13), 21-48, (2003).

. İlçi, Z., Tunceli İlinin Çemişgezek İlçesindeki Tarihi Yapılardaki Hasarların Görsel Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Tunceli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli, (2015).

. Fitzner, B., Heinrichs, K., Photo atlas of weathering forms on stone monuments. - www.stone.rwth-aachen.de, Internet homepage der Arbeitsgruppe „Natursteine und Verwitterung“ des Geologischen Instituts der RWTH Aachen, (2004).

. Fitzner, B., Heinrichs, K., Kownatzki, R., Weathering forms-classification and mapping. In: SNETHLAGE, R. (ed.) Denkmalpflege und Naturwissenschaft, Natursteinkonservierung I. Ernst and Sohn, Berlin, 41–88, (1995).

. Fitzner, B., Kownatzki, R., Klassifizierung der Verwitterungsformen und Kartierung von Natursteinbauwerken. Jahresberichte aus dem BMFT-Forschungsprogramm Steinzerfall – Steinkonservierung, 1, 1–13, (1991).

. Siegesmund, S., Auras, M., Snethlage, R. (eds.), Stein. Zerfall und Konservierung. Edition Leipzig, Leipzig, (2005).

. Vergès - Belmin, V., Anson Cartwright, T., Cassar, J., Charola, E., De Witte, E., Delgado-Rodriguez, J., Fassina, V., Fitzner, B., Fortier, L., Franzen, C., Garcia de Miguel, J.-M., Klingspor-Rotstein, M., Krumbein, W.E., Lefèvre, R.-A., Maxwell, I., Nishiura, T., Queisser, A., Pallot-Frossard, I., Snethlage, R., Tourneur, F., Vallet, J.-M., Van Hees, R., Varti-Matarangas, M., Warscheid, T. & Winterhalter, K., 2004. An internet-accessible multilingual illustrated glossary on stone deterioration. – Proceedings of the 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ICOMOS, Stockholm, Sweden, Vol. II: 699-706, 27 June-2 July 2004.

. Küçükkaya, A. G., Taşların Bozulma Nedenleri, Koruma Yöntemleri, İstanbul, (2004).

. Öcal, A.D., Dal, M., Investigations on stone weathering of Ottoman Architecture: A Kirklareli Hizirbey Kulliye case study, In: PARIPEX-Indian Journal of Research, Nov 2013;Volume: 2, Issue:11, (2013).

. Caneva, G., Roccardi, A., Harmful Flora İn The Conservation Of Roman Monuments, Int. Congr. Biodet. Cultural Property, Lucknow, India, p.212-218, (1991).

. Tiano, P., Biodegradation Of Cultural Heritage: Decay Mechanisms And Control Methods, Http://Www.Archip.Cz/Wo9/Wo9-Tiano.Pdf. ARIEADNE Workshops, Czhekoslovakia, (2002).

. Tomaselli, L., Margheri, M.C., Florenzano, G., Indagine Sperimentale Sul Ruolo Dei Cianobatteri E Dellemicroalghe Nel Deterioramento Di Monumenti E Affreschi. In 3° Congresso Internazionale Sul Deterioramento E Conservazionedella Pietra, Venezia, p.313- 325, (1979).

. Şahiner, A., Tarihi Yapıların Biyolojik Düşmanı Küfler. Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XV/1 Nisan/April, 167-176, (2006).

. Dannin, A., Pitting Of Calcareous Rocks By Organisms Under Terrestrial Conditions. Isr. J. Earth Sci., 41:201-207, (1992).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Murat Dal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.