Tunceli ili merkez ilçesi yapılarındaki ateş bacalarının teknik analizi

Seyhan Yardımlı, Murat Dal

Öz


Özet

 

İnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için temel gereksinimlerinden biri olan barınma koşulunun gerekli ısıl konforu sağlayabilecek şekilde düzenlenebilmesi için yapılarımızda baca elemanı kullanmaktayız. Bacaların yanma sırasında oluşan ve zehirlenmelere neden olan karbonmonoksitin dışarı atılmasını sağlaması gerekmektedir. Bu işlevi yerine getiremediğinde insan sağlığını tehdit eden bir yapı elemanı haline gelebilmektedir.

Gelişen ihtiyaç ve teknik olanaklar çerçevesinde pek çok baca tipi ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada sadece ateş bacaları ele alınmıştır. Çalışmada yapıların sağlıklı ısıtılabilmeleri için gerekli baca düzenlemelerinin neler olabileceğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma, kaynak tarama, standartlara değinme, çevredeki yapı bacalarının olumlu ya da olumsuz yönlerini inceleme yöntemleri ile yürütülmüştür.

Çalışma sürecinde ateş bacalarının yapımı hakkında göz önünde bulundurulması gereken prensiplere yer verilmiş, kullanılan malzeme ve formlara değinilmiştir. Bacaların binanın neresinde planlanması gerektiği, çatıda yükseklik ve konum olarak nasıl yerleştirileceği, çatı elemanları ile ilgili detaylandırılma özellikleri, suya ve ısıya karşı yalıtım gerekliliğini, dumanı çekme açısından diğer binalar ile bulunması gereken mesafe belirtilerek, kullanımında dikkat edilecek noktalar vurgulanmış ve metin tamamlanmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Baca yapımı, Baca yükseklikleri, Ateş bacası, Baca malzemeleri. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Tunalı, L., Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi, Phd. Dr.. http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/ay2009/karbonmonoksit.htm, (19.12.2016)

Erturhan, Ü., Bacalardan Kaynaklanan Karbonmonoksit Zehirlenmeleri ve Önleme Çalışmaları, Tesisat Mühendisliği, 132, 61-65, Kasım/Aralık (2012)

Erten, E., Yapı Elemanları I-II Ders Notları, KTÜ Basımevi, Trabzon, 51-55, (1992)

http://www.ertas-hart.com.tr/yanlis-bacalar-olum-saciyor.html, (19.12.2016)

BFCMA (British Flue and Chimney Manufacturers Association) General-Guidance-10-12-12.pdf, 4-5, 6 (19.12.2016)

Eldem, S., H., Yapı, DGSA Yapı Kürsüsü, İstanbul.

http://ders.insaatbolumu.com/yapi-elemanlari/bacalarin-yapim-kurallari-ve-duzenleme-sekilleri, (19.12.2016)

Avcıoğlu, M., Yapı Teknolojisi-1, Birsen Yayınevi, İstanbul (2011)

S., H., Eldem, M., Soygeniş, Yapı 1-2-3-4, 124, İstanbul (2005)

http://www.bulgu.com/baca-dibi-ve-duvar-dibi-yalitim-bandi/urunler/46, (25.05.2016)

http://www.persanyapi.com.tr/video.php?video=19, (19.12.2016)

http://v1.raf.com.tr/urun_1908_persan---duvar-ve-baca-dibi-cozumleri.html, (19.12.2016)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Seyhan Murat Yardımlı,Dal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.