Mogan Gölü (Ankara) balık faunası

Ali Gül, Semra Benzer, Ömer Saylar, Göktuğ Gül, Mehmet Yılmaz

Öz


Bu çalışma, Ankara’nın güneyinde tektonik bir göl olan Mogan Gölü’ndeki balık türlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Balık örneklerinin temininde gölün farklı alanlarından Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında kepçe, olta ve çeşitli göz açıklığına sahip ağlar kullanılmıştır. Avlanan balık örnekleri %4’lük formaldehit içinde laboratuvara getirilerek metrik ve meristik özellikleri belirlenmiştir. Yapılan tür tayinleri sonucunda; Cyprinidae familyasından Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Tinca tinca, Alburnus orontis, Pseudorasbora parva; Atherinidae familyasından Atherina boyeri ve Esocidae familyasından Esox lucius olmak üzere 3 familyaya ait 7 tür tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Vatandoust, S., Abdoli, A., Anvarifar, H. ve Mousavi-Sabet, H., Morphometric and meristic characteristics and morphological fario (Pisces: Salmonidae) along the southern Caspian Sea basin, European Journal of Zoological Research, 3, 2, 56-65, (2014).

Çoban, M. Z., Gündüz, F., Yüksel, F., Demirol, F., Yıldırım, T. ve Kurtoğlu, M., Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) balık faunası, Yunus Araştırma Bülteni, 2, 35-44, (2013).

Geldiay, R. ve Balık, S., Türkiye Tatlısu Balıkları (V. Baskı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, 644s, İzmir, (2007).

Kuru, M., Yerli, S. V., Mangıt, F., Ünlü, E. ve Alp, A., Fish biodiversity in inland waters of Turkey, Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 1, 3, 93-120, (2014).

Çiçek, E., Birecikligil, S.S. ve Fricke, R., Freshwater fishes of Turkey: A revised and updated annotated checklist, Biharean Biologist, 9, 2, 141-157, (2015).

Sandsten, H., Beklioglu, M. ve İnce, Ö., Effects of waterfowl, large fish and periphyton on the spring growth of Potamogeton pectinatus L. in Lake Mogan Turkey, Hydrobiologia, 537, 1-3, 239-248, (2005).

Anonim, Mogan Gölü Havzası biyolojik zenginlikleri ve ekolojik yönetim planı. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 167s, Ankara, (2002).

Hamalosmanoğlu, M. ve Kuru, M., Mogan Gölü'nde (Ankara) yasayan kadife balığının (Tinca tinca L., 1758) karyotip analizi ve idiogrami, Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 28, 1, 143-147, (2004).

Ergönül, M. B. ve Altındağ, A., The occurrence and dynamics of Ligula intestinalis in its cyprinid fish host, tench, Tinca tinca, in Mogan Lake (Ankara, Turkey), Veterinarni Medicina Praha, 50, 12, 537-542, (2005).

Benzer, S., Arslan, H., Uzel, N., Gül, A., Yılmaz, M., Concentrations of metals in water, sediment and tissues of Cyprinus carpio L., 1758 from Mogan Lake (Turkey). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12, 1, 45-55, (2013).

Gül, G., Benli, A. Ç. K. ve Erkoç, F., Mogan Gölü’ndeki bazı balık türlerinde vitellogenin proteininin elektroforetik karşılaştırılması Electrophoretic comparison of vitellogenin protein in some fish species in Mogan Lake, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33, 2, 151-156, (2016).

Yılmaz, M., Gül, A., Şahin, N. ve Benzer, S., Mogan Gölü’nde yaşayan turna balığı (Esox lucius (L., 1758))’nın beslenme biyolojisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 1, 203-218, (2010).

Benzer, S. ve Gül, A., Growth properties of Alburnus orontis Sauvage, 1882 in Mogan Lake, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 3-5 November, Antalya, (2016).

Benzer, S., Saylar, Ö., Düzel, S., Gül, G., Yılmaz, M. ve Gül, A., Some biochemical blood parameters in Mogan Lake economic fish species, ICOCEE-CAPPADOCIA, May 20-23, Nevşehir, (2015).

Gül, A., Yılmaz, M., Benzer, S., Saylar, Ö. ve Uzel, N., Mogan Gölü egzotik balık türlerinden Atherina boyeri Risso 1810’ nin morfometrik ve meristik özellikleri. II Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs Eğirdir, Isparta, (2015).

Kuru, M., Türkiye Tatlısu Balıkları Kataloğu, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Yardımcı Kitaplar Dizisi 1, 73s, Ankara, (1980).

Bogutskaya, N. G., Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia Minor. Part 2. An annotated check-list of leuciscine fishes (Leuciscinae, Cyprinidae) of Turkey with descriptions of a new species and two new subspecies. Mitteilungen aus dem hamburgischen Zoologischen Museum und Institut, 94, 161-186, (1997).

Kottelat, M., Fishes of Laos, WHT Publications Ltd., Colombo 5, Sri Lanka, 198s, (2001).

Kottelat, M. ve Freyhof, J., Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, 646s, Berlin, (2007).

Yerli, S. V., Mangıt, F., Emiroğlu, Ö., Yeğen, V., Uysal, R., Ünlü, E., Alp, A., Buhan, E., Yıldırım, T. ve Zengin, M., Distribution of Invasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 2, 581-590, (2014).

Berber, S., Hüseyin, Şaşı., Topkara, E. T. ve Cengiz, Ö., Apolyont Gölü (Bursa) balık faunasının belirlenmesi, Turkish Journal of Aquatic Sciences, 26, 1, 27-55, (2011).

Uğurlu, S. ve Polat, N., Çakmak Baraj Gölü (Samsun) balık faunası, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19, 4, 443-448, (2007a).

Dirican, S. ve Çilek, S., Identification of fish species of Çamlıgöze Dam Lake, Sivas, Turkey, African Journal of Agricultural Research, 7, 45, 6022-6026, (2012).

Torcu Koç, H., Türker Çakır, D. ve Ulunehir, G., An investigation in fish fauna İkizcetepeler Dam Lake (Balıkesir) Turkey, Journal of Applied Biological Sciences, 2, 2, 63-67, (2008).

Ergüden, S. A. ve Göksu, M. Z. L., The fısh fauna of the Seyhan Dam Lake (Adana), Journal of Fisheries Sciences. com, 6, 1, 39-52, (2012).

Güçlü, S. S., Küçük, F., Ertan, Ö. O. ve Güçlü, Z., The fish fauna of the Büyük Menderes River (Turkey): taxonomic and zoogeographic features, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13, 4, 685-698, (2013).

Şaşı, H. ve Balık, S., The investigation of fish species in Topçam Dam Lake (Çine-Aydın), Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9, 46-50, (2003).

İlhan, A., Balık, S., Sarı, H.M. ve Ustaoğlu, M.R., Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri içsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) türleri ve dağılımları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 22, 3-4, 343-346, (2005).

Güngör, H. S., İkizcetepeler baraj gölünde yaşayan gümüşi havuz balığı Carassius gibelio (Bloch, 1782) populasyonunun biyolojik özelliklerinin araştırılması, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 48s, (2012).

Özuluğ, M., Meriç, N. ve Freyhof, J., The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782)(Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey), Zoology in the Middle East, 31, 1, 63-66, (2004).

Uğurlu, S. ve Polat, N., Miliç Irmağı (Terme, Samsun) balık faunası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 3-4, 441-444, (2006).

Dönel, K. E. ve Yılmaz, E., The fish fauna of Gaga Lake (Ordu-Turkey) and identification of four species by morphometric characteristics, Journal of Maritime and Marine Sciences, 2, 2, 8-19, (2016).

Uğurlu, S. ve Polat, N., Suat Uğurlu Baraj Gölü ile Terice ve Göksu Deresi balıkları (Ayvacık-Samsun), Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1, 2, 27-37, (2005).

Kesici, E., Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda belirlenen istilacı balık türü Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) (Gümüşi Havuz Balığı), Tabiat ve İnsan, 46, 11-16, (2012).

İnnal, D. ve Erk’akan, F., Effects of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey Reviews in Fish Biology and Fisheries, 16, 1, 39-50, (2006).

Michaels, V. K., Carp Farming. Printed in Great Britain by Henry Ling Ltd., The Dorset Press, Dorchester, 200s (1988).

Özuluğ, M., Altun, Ö. ve Meriç, N., On the fish fauna of Lake İznik (Turkey), Turkish Journal of Zoology, 29, 4, 371-375, (2005).

Çelikkale, S., İç su balıkları ve yetiştiriciliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi, Trabzon, (2002).

Uğurlu, S., Polat, N. ve Kandemir, Ş., Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarındaki (Samsun) lagün göllerinin balık faunası, Journal of Fisheries Sciences. com, 2, 3, 475-483, (2008).

Yeğen, V., Balık, S., Bostan, H., Uysal, R. ve Bilçen, E., Göller bölgesindeki bazı göl ve baraj göllerinin balık faunalarının son durumu, 1.Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat, Antalya, (2006).

İlhan, A., Batı Karadeniz bölgesi tatlısu balıklarının taksonomik ve ekolojik özelliklerinin araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 186s, (2006).

Ege, M. ve Boşgelmez, A., Alburnus orontis’in Anopheles maculipennis ve Culex pipiens üzerindeki predatörlük etkinliği, Ulusal Su Günleri 6-8 Ekim, İzmir, 105-114, (2004).

Gürlek, M.E., Kara, C. ve Korkmaz, M., The fish fauna of upper Zamantı Stream (Tomarza-Örenşehir), Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3, 2, 91-98, (2010).

Kara, C., Alp, A. ve Şimşekli, M., Distribution of fish fauna on the upper and middle basin of Ceyhan River, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 111-122, (2010).

Balık, S. ve Alp, A., Akşehir Gölü’ndeki İnci balığı (Alburnus orontis, Sauvage, 1882) populasyonunun büyüme ve üreme özelliklerinin incelenmesi, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, 21-29, (1994).

Barlas, M. ve Dirican, S., The fish fauna of the Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) Stream, Gazi University Journal of Science, 17, 3, 35-48, (2004).

Ekmekçi, F. G., Kırankaya, Ş. G., Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey, Turkish Journal of Zoology, 30, 3, 329-334, (2006).

Abbaspour, R., Rahbar, M. ve Karimi, J. M., Comparative survey of morphometric-meristic male and female anjak fish (Schizocypris brucei, Annandale and Hora, 1920) of Hamoun Wetland in South East Iran, Middle-East, Journal of Scientific Research, 14, 5, 620-623, (2013).

Uğurlu, S. ve Polat, N., Samsun ili tatlısu kaynaklarında yaşayan egzotik balık türleri, Journal of Fisheries Sciences. com, 1, 3, 139-151, (2007b).

Küçük, F. ve İkiz, R., Antalya Körfezi’ne dökülen akarsuların balık faunası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21, 3-4, 287-294, (2004).

Çetinkaya, S., Uysal, R., Yegen, V., Cesur, M. ve Bostan, H., The growth characterisitics of sand smelt (Atherina boyeri, Risso 1810) in Lake İznik (Türkiye), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11, 4, 641-648, (2011).

Altun, Ö., Gümüşbalığı (Atherina boyeri Risso, 1810) populasyonlarında gözlemlenen morfolojik varyasyonlar, Turkish Journal of Zoology, 23, 3, 911-918, (1999).

Birecikligil, S. ve Çiçek, E., Gaziantep ili sınırları içindeki Fırat ve Asi Havzası akarsuları balık faunası, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4, 2, 29-34, (2011).

Doğan, T., Fethiye Körfezi (Muğla, Türkiye)'nin balık faunası, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 184s, (2007).

Uğurlu, S., Polat, N. Ve Kandemi̇r, Ş., Changes in the Lake Ladik fish community (1972-2004) and ichthyofauna of its inlet and outlet streams (Samsun, Turkey), Turkish Journal of Zoology, 33, 4, 393-401, (2009).

Özuluğ, M., A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake, Turkish Journal of Zoology, 23, 439-451, (1999).

Gökçek, K., Szabo, T., Szelei Z. Ve Yılmaz, H., Entansive culture of northern pike (Esox lucius) The Black Sea Journal of Science, FABA Symposium Special, 2, 5, 70-80, (2011).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 ali gül, semra benzer, ömer saylar, göktuğ gül, mehmet yılmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.