İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler

Gülden Ayalp, Fatma Arslan

Öz


İnşaat sektöründeki insan kaynağının varlığı sektörde motivasyonu önemli kılmakla birlikte çalışanların amaçlarına ulaşması sürecinde kendilerinde tatminsizlik ve memnuniyetsizlik yaratan durumların varlığından ortaya çıkan “demotivasyonu” önemli bir kavram haline getirmektedir. Bu kapsamda sektör çalışanlarını demotive eden faktörlerin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada Türk inşaat sektöründe özel sektörde çalışan inşaat mühendislerini demotive eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, yapılan literatür araştırması sonucunda inşaat mühendislerini etkileyebilecek 69 demotivasyon kriteri belirlenerek hazırlanan anket ile ülke genelindeki 118 inşaat mühendisinden veri toplanmıştır. Toplanan verilere çeşitli istatistiksel analizler uygulanarak inşaat mühendislerini demotive eden faktörler belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ritchie, S. ve Martin, P., Motivation management. Gower Publishing, Aldershot (1999).

Gorham, J. ve Christophel, D.M., Students' Perception of Teacher Behaviors as Motivating and Demotivating Factors in College Classes. Communication Quarterly 40, 3, 239–252, (1992).

Ng, S.T., Skitmore, M.R., Lam, K.C. ve Poon, A.W.C., Demotivating Factors Influencing the Productivity of Civil Engineering Projects, International Journal of Project Management, 22, 139–146, (2004).

Maslow, A.H., A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 50,4, 370-396, (1943).

Schrader, C. R., Motivating Construction Craftsmen, Journal of the Construction Division, 98(CO2) 257-273, (1972).

Borcherding, J. D., Motivating the Lower Level Supervisory Staff and Work Force on Super Projects, Project Management Institute Proceedings, Ninth Annual Seminar/ Symposium, 237-248, (1977).

Laufer, A ve Jenkins, G. D., Motivating Construction Workers, Journal of the Construction Division, 108(CO4) 531-545, (1983).

Olomolaiye, P. O and Price, A. D., A Review of Construction Operative Motivation, Building Environment, 24(3) 279-287, (1989).

Moilwa, T and Langford, D. A., The Motivation of Construction Supervisors in Botswana, Journal of Habitat International, 14(2/3) 193-204, (1990).

Kaming, P., Olomolaiye, P.O., Holt, G.D., Harris, F.C., What Motivates Construction Craftsmen in Developing Countries? A Case Study of Indonesia, Building and Environment, Vol.33, No.2-3, 131-141, (1998).

Doloi, H., Twinning Motivation, Productivity and Management Strategy in Construction Projects, Journal of Engineering Management, 19(3) 30-40, (2007).

Kazaz, A., Manisali, E., Ulubeyli, S., Effect of Basic Motivational Factors on Construction Workforce Productivity in Turkey, Journal of Civil Engineering and Management, 14(2), 95-106, (2008).

Oyedele, L.O., Analysis of Architects’ Demotivating Factors in Design Firms, International Journal of Project Management, 31, 342-354, (2013).

Çivici, T., Mimari Tasarım Bürolarında Çalışan Mimarların Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini Etkileyen Demotivasyon Faktörleri, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 281-292, (2016).

İnşaat Sektörü Raporu Intes Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, http://intes.org.tr/content/insaat_2016.pdf (2016).

Kalaycı, E., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, (2008).

Chan, D.M.W. ve Kumaraswamy, M.M., Compressing Construction Durations: Lessons Learned from Hong Kong Building Projects, International Journal of Project Management, 20, 1, 23–35, (2002).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Gülden Ayalp

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.