Bulanık kurallara ve kenar devamlılığı kurallarına dayalı kenar tespiti iyileştirilmesi

Fatih Kara, Mustafa Ulutaş

Öz


Bu çalışmada tuz ve biber gürültüsü eklenmiş gri seviyeli sayısal görüntülerde bulanık kurallara (BK) ve kenar devamlılığı kurallarına (KDK) dayalı kenar tespiti yapılması amaçlanmıştır.  Bu yöntem yüksek gürültü oranlı görüntülerde diğer birçok yöntemden daha iyi sonuç vermektedir. Bulanık üyelikler maksimum entropi değerine göre belirlenmiştir. Görüntünün sinyal gürültü oranı hesaplanmış ve bu orana göre kenar devamlılığı kurallarının durulaştırılması ile bulanık kuralların durulaştırılması arasında seçim yapılmıştır. Parametreye ihtiyaç duymayan bu yöntem Canny,Roberts ve Sobel yöntemleriyle karşılaştırılmıştır.  Kenar devamlılığı kurallarının sürece dâhil edilmediği durumlarda programın çalışma süresinin azaldığı gösterilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


K. Nallaperumal , J. Varghese, S. Saudia, K. Krishnaveni, S. P. Mathew ve P. Kumar, An efficient Switching Median Filter for Salt Pepper Impulse Noise Reduction, 2006 1st International Conference on Digital Information Management, 161-166, (2007).

Hu, L., Cheng, H. D. ve Zang, M., A high performance edge detector based on fuzzy inference rules, An International Journal on Information Sciences, 177, 21, 4768-4784, (2007).

Pitas, I., Venetsanopou, N., Nonlinear Digital Filters: Principles and Application, 243, Springer, (1990).

Premchaiswadi, N., Yimngam S. ve Premchaiswadi, W., A Scheme for Salt and Pepper Noise Reduction on Graylevel and Color Images, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision, 57-61, (2009).

Chinnasarn K., Rangsanseri, Y. ve Thitimajshima, P., Removing salt and pepper noise in text/graphics images, Circuits and Systems, 1998. IEEE APCCAS 1998. The 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on, 459-462, (1998).

http://web.firat.edu.tr/iaydin/bmu357/bmu357_bolum_5.pdf, (24.03.2017).

https://en.wikipedia.org/wiki/Median_filter, (24.03.2017).

W., Changhong, C., Taoyi ve Q., Zhenshen, A novel improved median filter for salt-and-pepper noise from highly corrupted images, 2010 3rd International Symposium on Systems and Control in Aeronautics and Astronautics, 718-722, (2010).

Y. Zhou and Q. H. Tang ve W. D. Jin, Adaptive Fuzzy Median Filter for Images Corrupted by Impulse Noise, 2008 Congress on Image and Signal Processing, 265-269, (2008).

T. Palabaş and A. Gangal, Adaptive fuzzy filter combined with median filter for reducing intensive salt and pepper noise in gray level images, 2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 1-4, (2012).

Singh S. ve Singh B., Effects of noise on various edge detection techniques, Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), 2015 2nd International Conference, 827-830, New Delhi, (2015).

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulanık_mantık, (24.03.2017).

Russo F. ve Ramponi G., Edge extraction by FIRE operators, Proceedings of the Third IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 249–253, (1994).

C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” The Bell System Technical Journal, vol. 27, no. 3, pp. 379–656, (1948).

Gonzalez, C.F., Woods, R. E., Digital Image Processing, 231, Pearson, (2007).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Fatih KARA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.