İç ortamlarda sıcaklık ve bağıl nem parametrelerinin sosyo-ekonomik yapı ile ilişkisi

Nadir İlten, Ayşe Tülay Selici, İsmail Caner

Öz


İnsanlar, zamanlarının yaklaşık %90’ını iç ortamlarda geçirirler. Bu nedenle, iç ortamların havası, insanların sağlıklı ve rahat edebilecekleri şekilde olmalıdır. Sıcaklık ve nem gibi değerler, iç ortamların ısıl konfor parametrelerini oluşturur. İnsanların çoğu, 20-25.5 0C sıcaklık ve % 30-60 bağıl nem aralığında kendilerini rahat hissederler. Bu çalışmada; Balıkesir il merkezi sosyo-ekonomik yapı olarak 3 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerde, nüfus dağılımına bağlı olarak toplam 29 evin mutfağında kış aylarında sıcaklık ve bağıl nem değerleri ölçülmüştür. Ölçüm değerlerinin, bölgelerle ilişkisi istatistiksel analizlerle incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ricardo Forgiarini Rupp, Natalia Giraldo Vásquez, Roberto Lamberts, A review of human thermal comfort in the built environment, Energy and Buildings, 105 178–205, (2015).

Rina Maiti, PMV model is insufficient to capture subjective thermal response from Indians, International Journal of Industrial Ergonomics, 44 349-361, (2014).

Niklas Fransson, Daniel Vastfjall, Jennie Skoog, In search of the comfortable indoor environment: A comparison of the utility of objective and subjective indicators of indoor comfort, Building and Environment, 42, 1886–1890, (2007).

Ashrae, Standard 62- 1989- Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, (1989)

Ashrae, Standard 62- 2001- Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, (2001).

Schramek, E., Recknagel-Sprenger Schramek- Isıtma ve Klima Tekniği El Kitabı, TTMD, Ankara, (1999).

Bas, E., Indoor Air Quality-A Guide for Facility Managers, The Fairmont Pres, Lilburn, Georgia, (2004).

Karakoç, H., Kalorifer Tesisatı Hesabı, DemirDöküm Teknik yayınları, No:9, (2006).

Theodosiou T.G. and Ordoumpozanis K.T., Energy, comfort and indoor air quality in nursery and elementary school buildings in the cold climatic zone of Greece. Energy and Building 40, 2207-2214, (2008).

Ashrae, ASHRAE HandbookCD, 2001 Fundamentals, Chapter 8: Thermal Comfort, Atlanta,USA, (2003).

Önen, E., Havalandırma ve Klima Tesisatı, Bayındırlık ve İskan bakanlığı, Teknik El kitabı No: 9, Başbakanlık Basımevi, Ankara, (1985).

Orosa J.A. and Balina A. 2008. Passive climate control in Spanish Office buildings for long periods of time 43, 2005-2012

Guo, H., Lee, S.C. and Chan, L.Y., Indoor air quality in ice skating rinks in Hong Kong, Environmental Research, 94,327-335, (2004).

ASHRAE,”ASHRAE Handbook CD, 2001 Fundamentals, Chapter 9: Indoor Environmental Health”, Atlanta, USA, (2003).

Stranger M., Potgıeter-Vermaak, S.S. and Van Grıeken, R., Comparative overview of indoor air quality in Antwerp,, Belgium, Environmental International, 33, 789-797, (2007).

DİE, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, (2008).

Balıkesir Valiliği Sitesi ”www.balikesir.gov.tr.

Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü – Günlük Klimatolojik Veriler.

Balıkesir Valiliği İl Halk Sağlığı Müdürlüğü “ SO2 ve PM’ye ait günlük hava kirliliği değerleri.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 İsmail Caner, Nadir İLTEN, Ayşe Tülay SELİCİ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.