Modernist bir yapı örneği, çorlu belediye sarayı

Ayse Durukan Kopuz

Öz


Türkiye’de Modern Mimarlık tarihi okumaları çoğunlukla Erken Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılan 1930’lu yıllar üzerinden yapılmaktadır. Bu durum Cumhuriyet’in modernleşme projesi çerçevesinde gerçekleştirilen modern mimarlık yapılarının o yıllarda ortaya koyulmasından kaynaklanır.  Ancak bu dönemde yetişmiş ve uzun yıllar mimarlık pratiğine katkıda bulunmuş sayılı mimarlar da yer almaktadır. Bu mimarlar tarafından gerçekleştirilen, yakın geçmişimize ait modern mimarlık örnekleri de mimarlık tarihi okumalarını derinleştiren ve zenginleştiren önemli veriler sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, Cumhuriyet döneminde yetişmiş ve ürün vermis mimarların, modernist çizgilerini kaybetmeden ileriki yıllardaki çalışmaları da araştırılmaya değer bir çizgi sunmaktadır.

Sözkonusu dönem tarih yazımında, Altan Ergut’un’un belirttiği, çoğunlukla önemli mimarların yaptığı önemli mimari eserler üzerinden okumaların yapıldığını vurgulaması dikkat çekicidir. (1) Bu bakış açısıyla, bu makalede modern mimarlık tarihine katkıda bulunmak, 1940-1990 dönemine ışık tutan Mimar Maruf Önal’ın, Mimar Hakkı Önel ile tasarladığı “Çorlu Belediye Sarayı” yapısını tanıtmak ve o dönem için bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.

Mimarlığın çok boyutlu çerçevesine yaptığı katkılarıyla çok yönlü bir mimar olarak tanınan Maruf Önal’ın mimarlık yazınına çok sayıda katkıları bulunmuştur. Önal, yapılarında sürekli kendini geliştiren, duyarlı, yere ve zamana bağlı olarak, farklı şehirlerde kalıcı eserler bırakmış nâdir mimarlardan biridir. Özellikle son zamanlarda yakın tarihimize ait bu binaların korunması gerekliliği üzerinde durulmakta bu da konunun önemini daha da arttırmaktadır. O yüzden Çorlu Belediye Sarayının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının mimarlık alanina katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altan Ergut, Elvan. 2010. “Cumhuriyet’in Mekânları/Zamanları/ İnsanları’: Mimarlık Tarihyazımı Üzerine Değerlendirme”, Cumhuriyet’in Mekânları Zamanları İnsanları, Altan Ergut, Elvan & İmamoğlu, Bilge (derleyenler), Ankara: *dipnot yayınları, Odtü mf, 11-24.

Anonim, 2006, Trakya’nın İncisi Altın Topraklar Diyarı Çorlu, Çorlu Belediyesi Kültür Yayınları,

Bozdoğan, Sibel, 2002, Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiye'sinde Mimari Kültür, (çev.) Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul.

Hasol, Doğan, Örnek İnsan, Usta Mimar Maruf Önal’ın Ardından, Yapı dergisi, no. 349, 01.12.2010

Altan Ergut, Elvan, 2010, Cumhuriyet’in Mekanları/Zamanları/İnsanları: Mimarlık Tarihyazımı Üzerine Değerlendirme, Ankara, Dipnot yayınları, ODTÜ MF, 11-24

Güney, Rüknettin, 1938, Kadıköy Halkevi Proje Müsabakası, Arkitekt, Sayı 2, 43-56.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 ayse durukan kopuz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.