Şehir içi sinyalize kavşakların yeterliliğinin tasarım kriterleri puanlama yöntemi ile belirlenmesi

Seda Hatipoğlu, Nuri Emre Oğuzhan

Öz


Büyük kentler başta olmak üzere kentlerimizde, ulaşımın kilit noktaları olan kavşak alanlarında yaşanan zaman kayıpları ve kazalar, tüm karayolu kullanıcılarının yaşadığı olumsuzluklardır. Kavşaklardaki güvenlik eksiklikleri ve kapasite yetersizlikleri, ancak yapılacak olan düzenli ve etkin iyileştirme çalışmaları ile giderilebilecektir. Kavşak iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için ilk önce kavşağın mevcut durumunun doğru ve eksiksiz olarak tespit edilmesi gereklidir. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, kavşak kapasitesini ya da bazı güvenlik parametrelerini tek tek inceleyen çalışmalar bulunmakla birlikte; kavşağın kapasitesini ve tüm güvenlik parametrelerini bir arada inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada; kent içi kavşaklarda, kavşak tasarımında yer alan parametrelerin bütününün, sayısal olarak değerlendirildiği ve yine sayısal olarak durumun ve eksikliklerin ortaya çıkarıldığı bir yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem Ankara Kentinde seçilen üç kavşağa uygulanarak sonuçları değerlendirilmiştir. Yerel yönetimlerin görev kapsamına giren kent içi kavşak düzenlemeleri uygulamaları sırasında geliştirilen bu yöntemin kullanılmasının, iyileştirme çalışmaları için önemli bir veri tabanı oluşturacağı düşünülmektedir..

Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Tasarımı El Kitabı, 100-120, Ankara, (2005).

. Çetin, M., Sinyalize kavşaklarda doygun akım oranının belirlenmesinde yeni bir yaklaşım, Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, (2015).

. Yıldız, D., Kapasite, güvenlik ve maliyet analizi ve geliştirilmesi ile optimize edilmiş kavşak tipini belirleyen program üretilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2013).

. Murat, Y.Ş., Çakıcı, M., Sinyalize Dönel Kavşaklar için Hesap Yöntemi Önerisi ve Performans Analizi, İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergisi, 7569-7592, (2016).

. Murat Ş., İMO Teknik Dergi, Sinyalize Kavşaklardaki Taşıt Gecikmelerinin Bulanık Mantık ile Modellenmesi, İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergisi, 3903-3916, (2006).

. Yüksel, E., Modern dönel kavşakların kapasite ve trafik güvenliği yönünden incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2007).

. Akçelik, R. (2005). Capacity and Performance Analysis of Roundabout Metering Signals. TRB National Roundabout Conference, Vail, Colorado.

. Murat, Y.Ş., Kentsel Ulaşım Çerçevesinde Sinyalize Kavşak Etüdleri, 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, 75-86, Adana, (1999).

. Yang, X., Li, X., Xue, K., A New Traffic-Signal Control for Modern Roundabouts: Method and Application, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 5(4), 282-287, (2004).

. Bai, Y., Chen, W., Xue, K., Association of Signal-Controlled Method at Roundabout and Delay, International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, Changsha, (2010).

. Mandavilli, S., Rys, M. J., Russell, E. R., Environmental Impact of Modern Roundabouts, International Journal of Industrial Ergonomics, 38(2), 135-142, (2008).

. Sisiopiku, V., Oh, H., Evaluation of Roundabout Performance Using Sidra, Journal of Transportation Engineering, 127(2), 143-150, (2001).

. Maher, M., The Optimization of Signal Settings on a Signalized Roundabout Using the Cross-Entropy Method, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 23(2), 76-85, (2008).

. Ma, W., Liu, Y., Head, L., Yang, X., Integrated Optimization of Lane Markings and Timings for Signalized Roundabouts, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 36, 307-323, (2013).

. Johnnie, B. E., Ahmed, A., Iman, A., Extent of Delay and Level of Service at Signalized Roundabout, International Journal of Engineering & Technology, 2(3), 419-424. (2012).

. Tanyel, S., Çalıskanelli, S. P., Aydın, M. M., Utku, S. B., Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin incelenmesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergisi, 24(4), 6479-6504, (2013).

. Özdirim, M., Trafik Mühendisliği, 1. Karayolları Genel Müdürlüğü, 309, Ankara, (1994).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Seda Hatipoğlu, nuri emre oğuzhan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.