Farklı koşullardaki hava–su–hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi

Erdoğan Şimşek, İbrahim Karaçaylı, İsmail Mutlu

Öz


Isı pompaları ters Carnot çevrimine dayanır ve bir ortamı ısıtmak veya soğutmak için kullanılabilir.  Bu çalışmada hava–su–hava kaynaklı bir ısı pompası kullanılmıştır.  Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi olarak da bilinen ısı pompası, düşük sıcaklıktaki bir havadan ısı çeker ve bu ısı, sulu yoğuşturucuda soğutma suyuna aktarılır. Sulu yoğuşturucuda ısınan su, fanlı serpantinden geçirilerek havanın ısıtılması sağlanır. Bu çalışmanın amacı havadan suya ve fanlı serpantin ünitesinde sudan tekrar havaya ısı geçişi sağlayan ısı pompasının enerji (termodinamik) analizini yapmaktır.  Bu çalışmada çevrimde R134a, R422D (Mod52) ve R417A (Mod29) soğutucu gazlar kullanılmış ve yüksek, orta ve alçak basınç altında farklı soğutma suyu debileri için ölçümler yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Kaya M., Isı pompası ve kombi ısıtma sistemleri maliyet analizleri, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt: 6, no: 2, 39-47, (2009).

. H. Bulgurcu., Bakım arıza bulma ve servis işlemleri. 2. baskı, İSKAV Yayınları, 4, 301-347, (2011).

. Yamankaradeniz, R., Horuz, İ., Kaynaklı, Ö., Çoşkun, S. ve Yamankaradeniz, R., Soğutma tekniği ve ısı pompası uygulamaları, 2. baskı, Dora Yayıncılık, 13-14, (2009).

. Çengel, Y. A. ve Boles, A. M., Thermodynamics an engineering approach, McGraw-Hill, (1989).

. Özkol, N., Uygulamalı soğutma tekniği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ankara, (2010).

. Şimşek, E., Karaçaylı, İ. ve Ekerer, S. C., Basınç – entalpi diyagramlarının kullanımı ve tasarım sıcaklığındaki değişimin sistem performansı üzerindeki etkileri, 1. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Konferansı, 695-702, (2016).

. Berntsson, T., Heat sources-technology, economy and environment, International Journal of Refrigeration, 25, 428-438, (2002).

. Coşkun, S., Sürekli rejimde farklı soğutucu akışkanlar için hava-su kaynaklı mekanik buhar sıkıştırmalı ısı pompasının simulasyonu, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9, 1, 41-51, (2004).

. Ozgener, O. ve Hepbasli, A., Experimental performance analysis of a solar assisted ground-source heat pump greenhouse heating system, Energy and Buildings, 37, 101-110, (2005).

. Dikici, A., Akbulut, A., Gülçimen ve F., Akbulut, A., Hava kaynaklı ısı pompası sisteminin performans katsayısı, enerji ve ekserji analizi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 87, 33-42, (2005).

. Alkan, R., Kabul, A. ve Kızılkan, Ö., Toprak kaynaklı bir ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlar için termodinamik analizi, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, (2014).

. Töre, H., Kılıçarslan, A., Dış ortam sıcaklığının soğutma durumunda çalışan ısı pompası performansına etkisinin deneysel olarak incelenmesi, ESSİAD Soğutma Dünyası Dergisi, 19, 73, 70-76, (2016).

. Karaçaylı, İ. ve Canlı, Y., İklimlendirme ve soğutma uygulamaları ve laboratuvarı ders notu ve deney föyleri, Ege Üniversitesi Derleme Ders Notu, 2-5, (2016).

. Yılmaz, T., Teorik ve uygulamalı ısı transferi, Papatya Bilim, 439-442, (1999).

. Yamankaradeniz, R., Horuz, İ., Çoşkun, S. ve Kaynaklı, Ö., İklimlendirme esasları ve uygulamaları, Dora Yatıncılık, (2007).

. Doğan, H., Uygulamalı havalandırma ve iklimlendirme esasları, 2. baskı, Seçkin Yayıncılık, 87-92, (2012).


Refback'lerTelif Hakkı (c) 2017 ERDOĞAN ŞİMŞEK, İBRAHİM KARAÇAYLI, İSMAİL MUTLU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.