Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri

Ayşe Handan Dokmeci, Suna Özden Çelik, Gül Kaykıoglu, Atakan Öngen

Öz


Toprak, bitkilerin makro ve mikro elementlerini sağladığı ana karadır.  Özellikle tarıma elverişli toprakların yakınında kurulan sanayi tesisleri çevresel ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturmaktadır.  Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan sanayi tesislerinin oluşturduğu kirlilik yüzey suyunun da kalitesini etkilemiş ve bunun sonucunda toprak da etkilenmiştir.  Toprak kirliliği besin zinciri yoluyla insan sağlığını büyük oranda etkilemektedir.  Çalışmamızda 2006- 2007 yılları arasında sanayinin yoğun olduğu Çorlu ilinden 3 aylık periyotlar şeklinde toprak numuneleri toplanmıştır.  Sanayi atık sularının deşarj edildiği yüzey sularına yakın 7 noktadan toplanan toprak numunelerinde Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Co, Cd ve Cr miktarları Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (FAAS) ile belirlenmiştir.  Tespit edilen ağır metal miktarlarını ulusal ve uluslararası izin verilebilir sınır değerlerle karşılaştırarak değerlendirilmiştir.  Özellikle Türkgücü köyü, Çorlu deresi (Sinop Mah.) ve Velimeşe Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) civarından toplanan toprak numunelerinde Zn, Cr, Cd ve Ni içeriği çoğunlukla Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (TKKY) EK-Ia’da belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edilmiştir.  Toprakta tespit edilen ağır metallerin varlığı, tarımsal üretime, yer altı suyu kalitesine ve dolaylı yoldan insan sağlığına olumsuz etkide bulunabilir.  Bu yüzden ağır metaller tarafından kontamine olmuş toprağın iyileştirilmesi, pestisit kullanımının kontrolü ve en önemlisi de ağır metalleri giderebilecek arıtma tesislerinin dizaynının yapılarak, antropojenik kaynaklı atık suları arıtmak ve alıcı ortama verilmesini sağlamak gerekmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Rajeswari, R, ve Sailaja, N., Impact of heavy metals on envıronmental pollution, Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 3,175, (2014).

McLaughlin M. J., Zarcinas B. A., Stevens D. P., ve Cook, N., Soil testing for heavy metals, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 31, 11–14, 1661–1700, (2000).

McLaughlin, M. J., Hamon, R. E., McLaren, R. G., Speir, T. W., ve Rogers, S. L,, Review: a bioavailability-based rationale for controlling metal and metalloid contamination of agricultural land in Australia and New Zealand, Australian Journal of Soil Research, 38, 6, 1037–1086, (2000).

Ling, W, Shen, Q, Gao, Y, Gu, X, and Yang, Z., Use of bentonite to control the release of copper from contaminated soils, Australian Journal of Soil Research, 45, 8, 618–623, (2007).

United States Department of Agriculture, National Resources Conservation Service, Soil Quality Institute, Heavy metal soil contamination, Soil Quaity-Urban Technical, Note No 3., 411, 36832, 334-844-4741, X-177, (2000).

Li F.Y., Fan Zh. P., Xiao P. F., Oh K., Ma X. P., ve Hou W. Contamination, chemical speciation and vertical distribution of heavy metals in soils of an old and large industrial zone in Northeast China. Environmental Geology, 57, 1815–1823, (2009).

Li J. L., He M., Han W., and Gu Y. F., Analysis and assessment on heavy metal sources in the coastal soils developed from alluvial deposits using multivariate statistical methods. Journal of Hazardous Materials, 164, 976–981, (2009).

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ,Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Su Kirliliği. http://www.csb.gov.tr/iller/tekirdag/index.php?Sayfa= sayfa&Tur= webmenu&Id=4341 (22.06.2017).

Guo P., Xie ZL., Li J., Kang CL., and Liu JH., Relationships between fractionations of Pb, Cd, Cu, Zn and Ni and soil properties in urban soils of Changchun, China, Chinese Geographical Science, 15, 179-185, (2005).

Liao, F., Zhou, S., Zhang, H., Wu, S., and Zhao, Q., Spatial distribution and changes of heavy metals of agricultural lands in typical pregrading coast in Dongtai City, Jiangsu province, China, Chinese Geographical Science, 18, 276-283 (2008).

Pérez C., Martínez M.J., Vidal J., and Navarro C., Proposed reference values for heavy metals in calcaric fluvisols of the Huerta de Murcia (SE Spain).In: Sustainable use and management of soils in arid and semi arid regions (Fáz A., Ortiz R., Mermut A.R., eds). Quaderna Editorial, Cartagena, Murcia, Spain, 495-496, 2002.

Kabata-Pendias A., and Pendias H., Trace elements in soils and plants. 3rd edition. CRC Press, Boca Raton, Florida, 413, (2001).

CEC, Council Directive of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture. Official Journal of the European Communities, L181, 6-12, (1986).

Soil Pollution Prevention Regulation. Turkish Ministry of Environment and Forestry, Ankara, Turkey, (2005).

Sabudak, T., Seren, G., Kaykıoglu G., and Dincer AR, Determination of trace elements in soil and sunflower (Helianthus annuus L.) plant parts, Fresenius Environmental Bulletin, 16,10,1274-1278, (2007).

Fabis W., Schadstaftbelastung von Bödn-auswirkurgen auf Böden-und wasserqalitat Allg Forstzeitsehr. Munich: BLV Verloggsellshaft, (1987).

Tembo BD, Scihilongo K., Cernak J. Distiribution of copper, lead,cadmium and zinc concentrations in soil around Kabwe town in Zambia, Chemosphere, 63, 497-501, (2006).

Sezgin N., Özcan HK., Demir G., Nemlioğlu, and Bayat C., Determination of heavy metal concentartions in street dusts in İstanbul E-5 highway, Environmental International, 29, 979-985, (2003).

Adiloğlu A., Adiloğlu S., Bellitürk K., Karakaş Ö., Sümer A., Gönülsüz E., and Sari H., Tekirdağ ili kıyı şeridi topraklarında ağır metal kirliliği. 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolu Sempozyumu, Tekirdag, 351-365, (2011).

Anyakora, C., Ehianeta, T., and Umukoro, O., Heavy metal levels in soil samples from highly industrialized Lagos environment, African Journal of Environmental Science and Technology, 7, 9, 917-924, (2013).

Hu, B., Zhou, j., Liu, l., Meng, W., ve Wang, Z., Assessment of heavy metal pollution and potential ecological risk in soils of tianjin sewage irrigation region, north china, Journal of Environmental&Analytical Toxicology, 7, 1, (2017).

Mtunzi, F. M., Dikio1, E. D., ve Moja, S. J., Evaluation of heavy metal pollution on soil in Vaderbijlpark, South Africa, International Journal of Environmental Monitoring and Analysis , 3, 2, 44-49, (2015).

Haktanır, K., Çevre Kirliliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu. 107,82-83(1983).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Ayşe Handan Dokmeci, Suna Özden Çelik, Gül Kaykıoglu, Atakan Öngen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.